Hyppää sisältöön

Kirkon koulutuskeskus

Kirkon koulutuskeskus tukee kirkon ja seurakuntien henkilöstön ammatillista osaamista. Sen koulutuksiin osallistuu vuosittain yli tuhat kirkon työntekijää eri puolilta Suomea.

Koulutuskeskus kouluttaa ja kehittää

Kirkon koulutuskeskus järjestää henkilöstökoulutusta kirkon työntekijöille sekä osallistuu kirkon ammattien koulutusten ja tutkintojen kehittämiseen.

Kirkon koulutuskeskus

  • toimii koulutuksen järjestäjänä: pastoraalitutkinto, ylempi pastoraalitutkinto, kirkon erityiskoulutukset.
  • suunnittelee ja kehittää koko kirkon henkilöstökoulutusta yhteistyössä työelämän sekä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa.
  • selvittää seurakuntien ja kirkon henkilöstön osaamistarpeita, ennakoi muutoksia ja kehittää koulutustarjontaa.
  • vahvistaa jatkuvaa ja suunnitelmallista henkilöstön kehittämistä seurakunnissa.
  • sopii koulutusten toteuttamisesta yhteistyötahojen kanssa.
  • toimittaa ja julkaisee vuosittain Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin.
  • seuraa ja koordinoi kirkon ammatteihin valmistavien tutkintojen ja opiskelijavalintojen tilannetta sekä henkilöstön koulutuksen kehittämistä ja työllistymistä (Ammatillisen koulutuksen ryhmä ja koulutuksen seurantaryhmät).
  • toimii tiiviissä yhteistyössä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa.
  • valmistelee ja edistää kirkon koulutuspoliittisia tavoitteita kirkon työssä tarvittavien tutkintojen ja osaamisen kehittämisen, työelämän tarpeiden, koulutuksen saatavuuden sekä kirkon arvopohjan näkökulmista.

Sivun lyhytosoite: evl.fi/koulutuskeskus

Tapahtumat

null Jumalanpalveluksen, musiikin ja raamattuteologian vuonna 2020 alkavia koulutuksia

Jumalanpalveluksen, musiikin ja raamattuteologian vuonna 2020 alkavia koulutuksia

Kirkon koulutuskeskuksen jumalanpalveluksen, musiikin ja raamattuteologian koulutuksissa voi astua uuteen, etsiä ja tähyillä yhdessä tulevaisuuteen. Alla kootusti ensi vuonna 2020 alkavia kirkon henkilöstökoulutuksia. Ilmoittautuminen 31.10. mennessä.
Julkaistu 9.10.2019

 #tehdäänyhdessä#messu (5 op) - Innostusta herättämässä seurakunnan työyhteisölle ja jumalapalveluselämän tiimeille, Juhani Holma ja Ulla Tuovinen

Minä kanttorina (3 op) - Tietoa ja tukea työn suunnitteluun, työssäjaksamiseen ja hengellisen elämään. Täydennyskoulutus Kuopion ja Lapuan hiippakunnan kanttoreille, tervetuloa muualtakin. Paikkoina Nilsiän Aholansaari ja Kuortaneen Haapaniemi, Ulla Tuovinen

Uutta luovaa – messun musiikki nyt ja tulevaisuudessa (5 op)
- Mikä on luovuttamatonta? Mitä voimme tietää tulevaisuudesta jo nyt? Minkälaisia hiljaisia signaaleja tunnistamme? Ulla Tuovinen

Syvemmälle messuun (10 op) - Osallisuuden ja pyhyyden kokemuksen vahvistuminen messuissa, Juhani Holma ja Ulla Tuovinen

Sävellys ja sovitus (5 op) - Kehitä käytännön työssä tarvittavia sävellys- ja sovitustaitoja, Ulla Tuovinen

Raamattu ja identiteetti (5 op) - Koulutus soveltuu kaikille kirkon työntekijöille (muille kuin teologeille), jotka käyttävät Raamattua työssään ja haluavat päivittää Raamattuun, sen tutkimukseen ja tulkintaan liittyvää osaamistaan; Mika Aspinen

Musiikki, hoiva ja vuorovaikutus (3 op) - Miten hyödyntää musiikkia eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa? Järvenpää tai Oulu, Helena Tuominen ja Ulla Tuovinen

Monimuotoinen spiritualiteetti (5 op) - Tavoitteena luonteva dialogi hengellisestä elämästä ja spiritualiteetin traditioiden hyödyntäminen seurakuntatyössä, Juhani Holma ja Terhi Paananen

Kirkolliset toimitukset (10 op) - Aitoa seurakuntalaisten kohtaamista, uutta innostusta ja virheiden tekemisen pelosta vapautumista, Juhani Holma

Saarnakoulutus (10 op) - Raamatun käyttö, tulkintojen moninaisuus ja erilaiset soveltamistavat saarnassa, puhe- ja ilmaisutaidot, Mika Aspinen

Lue & linkitä: Tämän päivän ja tulevaisuuden tarkastelua nykykirjallisuuden ja Raamatun äärellä (5 op) - Hahmotetaan nykyajan ja tulevaisuuden ilmiöitä ja niiden suhdetta sekä ihmisyyden peruskysymyksiä, Mika Aspinen ja Markku Tynkkynen

Ylempi pastoraali: Teologian uudet kielet (5 op) - Miten puhua Jumalasta mielekkäästi ja merkityksellisellä tavalla? Ari Hukari, Sakari Häkkinen ja Mari Leppänen

Lisäksi:

Kirkkomuskarin kehittäminen - Musiikkia ja kasvua (5 op) Mari Torri-Tuominen ja Ulla Tuovinen/Nuori Kirkko ja yhteistyökumppanina Kirkon koulutuskeskus

Monikulttuurisuus jumalanpalveluselämässä (5 op) Vieraanvaraisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus seurakunnan elämässä, Ulla Siirto/Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta

****

Katso lisää

Lisätietoja: kurssisihteeri Ulla Pyykkö ulla.pyykko@evl.fi, kouluttaja Mika Aspinen mika.aspinen@evl.fi, kouluttaja Juhani Holma juhani.holma@evl.fi ja kouluttaja Ulla Tuovinen ulla.tuovinen@evl.fi

 

Takaisin