Kirkon koulutuskeskus

Kirkon koulutuskeskus tukee kirkon ja seurakuntien henkilöstön ammatillista osaamista. Sen koulutuksiin osallistuu vuosittain yli tuhat kirkon työntekijää eri puolilta Suomea.

Koulutuskeskus kouluttaa ja kehittää

Kirkon koulutuskeskus järjestää henkilöstökoulutusta kirkon työntekijöille sekä osallistuu kirkon ammattien koulutusten ja tutkintojen kehittämiseen.

Kirkon koulutuskeskus

 • toimii koulutuksen järjestäjänä: pastoraalitutkinto, ylempi pastoraalitutkinto, kirkon erityiskoulutukset.
 • suunnittelee ja kehittää koko kirkon henkilöstökoulutusta yhteistyössä työelämän sekä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa.
 • selvittää seurakuntien ja kirkon henkilöstön osaamistarpeita, ennakoi muutoksia ja kehittää koulutustarjontaa.
 • vahvistaa jatkuvaa ja suunnitelmallista henkilöstön kehittämistä seurakunnissa.
 • sopii koulutusten toteuttamisesta yhteistyötahojen kanssa.
 • toimittaa ja julkaisee vuosittain Kirkon henkilöstökoulutuskalenterin.
 • seuraa ja koordinoi kirkon ammatteihin valmistavien tutkintojen ja opiskelijavalintojen tilannetta sekä henkilöstön koulutuksen kehittämistä ja työllistymistä (Ammatillisen koulutuksen ryhmä ja koulutuksen seurantaryhmät).
 • toimii tiiviissä yhteistyössä kouluttavien laitosten ja järjestöjen kanssa.
 • valmistelee ja edistää kirkon koulutuspoliittisia tavoitteita kirkon työssä tarvittavien tutkintojen ja osaamisen kehittämisen, työelämän tarpeiden, koulutuksen saatavuuden sekä kirkon arvopohjan näkökulmista.

Sivun lyhytosoite: evl.fi/koulutuskeskus

Tapahtumat

 • Verkkoluento: Psykososiaalinen työkuormitus

  Työturvallisuuskeskuksen maksuton verkossa tapahtuva sparraustunti.

 • Tästä pääset suoraan Kirkon koulutuskeskuksen alkaviin koulutuksiin 2020

  Tutustu Kirkon koulutuskeskuksen (KK) koulutustarjontaan seurakuntien henkilöstölle sekä Kirkkohallituksen muiden yksikköjen toteuttamiin erityiskoulutusten moduuleihin vuodelle 2020. Järvenpäässä sijaitsevan Kirkon koulutuskeskuksen koulutukseen osallistuu noin tuhat kirkon työntekijää eri henkilöstöryhmistä ja eri puolilta maata. Ilmoittautuminen vuoden 2020 koulutuksiin päättyy 31.10.

Lisää tapahtumia
Takaisin

Erityiskoulutuksissa kehitetään työtä ja suuntaudutaan eteenpäin: uusi moduulitaulukko vuodelle 2020

Erityiskoulutuksissa kehitetään työtä ja suuntaudutaan eteenpäin: uusi moduulitaulukko vuodelle 2020

Kirkon koulutuskeskuksen järjestämien kirkon erityiskoulutusten keskeisin tunnuspiirre on osaamisen, toiminnan ja työn kehittäminen sekä ennakointi ja uuteen suuntautuminen. Useat koulutukset ovat moniammatillisia.
Julkaistu 4.10.2019
Taideteos, jossa enkeli

Kirkon erityiskoulutukset ovat joko moduulirakenteisia tai yhtäjaksoisia koulutusprosesseja, kestoltaan usein n. 2-2,5 vuotta kestäviä koulutusprosesseja.

Moduulirakenteisia erityiskoulutuksia ovat diakonian, jumalanpalveluselämän, kansainvälisen työn, kasvatuksen, musiikin, raamattuteologian ja yhteisötyön erityiskoulutukset (laajuus 25-35 op).  Koulutukset rakentuvat yleensä 5 op:n moduuleista. Moduulissa kaksi lähijaksoa ja etäopiskelua. Yksittäiseen moduuliin voi myös osallistua, vaikka ei suorittaisi kokonaisuutta. Lataa uusi vuoden 2020 moduulitaulukko tästä.

Yhtäjaksoisia erityiskoulutuksia ovat kirkon johtamiskoulutukset, organisaatiokonsultoinnin, sielunhoidon, perheneuvonnan erityiskoulutukset sekä työnohjaajakoulutukset (20-60 op).

Erityiskoulutukseen edellytetään pääsääntöisesti yli 5 vuoden seurakunta- tai muun vastaavan alan työkokemusta, jotta kehittämistehtäviin, osaamisen syventämiseen ja laaja-alaistamiseen sekä erityisosaamisen muodostumiseen on riittävästi kokemuspohjaa.

Kehittämistehtävän tai -hankkeen aihe valitaan seurakunnan tarpeiden ja osaamisen kehittämisen pohjalta. Työn kehittäminen tapahtuu etäjakson aikana osana omia työtehtäviä. Lähijaksojen aikana tuloksia ja ideoita jaetaan osallistujien kesken.

Koulutukset järjestetään suomen kielellä. Oppimistehtäviä on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi ja tapauskohtaisesti muilla kielillä. 

Tästä löydät vuoden 2020 kirkon erityiskoulutukset koulutuskalenterista.

Tutustu erityiskoulutusten kuvauksiin tästä.

Lisätietoja: koulutussuunnittelija Eeva Salo-Kopperi eeva.salo-kopperi@evl.fi

Takaisin