Hyppää sisältöön

Vuorovaikutus esimiestyön ytimessä

Kuvituskuva: Kaksi henkilöä leikkii lentämistä

Keskusteluslotit viikko-ohjelmassa

Toteuttaja

 • Hankasalmen seurakunta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: alle 20 henkilöä

Haaste

 • Yhteisesti määritellyn, koko organisaatiota koskevan suunnan varmistaminen arjessa
 • Spontaanien keskusteluhetkien järjestäminen erilaisten työaikajärjestelmien ja -aikojen viikkorytmissä
 • Työntekijöiden työssä onnistumista tukevan esimiehen läsnäolon ja tavoitettavuuden varmistaminen

Ratkaisu

 • Kirkkoherra varaa joka viikolle jokaisen suoran alaisensa kanssa 30 min vakioidun keskusteluajan
 • Kirkkoherra ja talouspäällikkö varaavat joka viikolle koko työyhteisöä koskevalle keskustelulle tunnin ajan

Hyödyt

 • Varaukset viikko-ohjelmassa varmistavat, ettei esimiehen ja yhdenkään työntekijän säännöllinen keskusteluyhteys pääse katkeamaan.
 • Jokainen työntekijä tietää, mitä esimies odottaa häneltä.
 • Johdolla on ajantasainen käsitys koko työyhteisön tilasta ja kehitystarpeista. Haastavat tilanteet eivät pääse kehittymään ongelmiksi, kun niihin pystytään tarttumaan ennakoiden.
 • Esimiestyön kehittäminen mahdollistuu.
 • Vuodesta 2017 alkaen Hankasalmen seurakunnassa käytössä ollutta toimintatapaa on alettu soveltaa Petäjäveden seurakunnassa.

Suositukset

 • Erityisesti pienessä työyhteisössä suora keskusteluyhteys kirkkoherran ja kaikkien työntekijöiden välillä on tehokas keino huolehtia niin työnantajan turvallisuusjohtamiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista kuin strategisesta johtamisesta käytännössä.

Lisätiedot

 • Mikko Laitinen, kirkkoherra, mikko.laitinen(at)evl.fi
Päivitetty