Hyppää sisältöön

Työkyvyn aktiivisen tuen malli

Kuvituskuva: Mies jonglööraa valon kajossa

Työkyvyn aktiivisen tuen mallin ja oppaan rakentaminen osana työhyvinvointiohjelmaa

Toteuttaja

 • Kuopion ev.lut.seurankuntayhtymä
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Yhteisten pelisääntöjen ja käytäntöjen sopiminen
 • Työkykyyn vaikuttavien asioiden käsittely ennakoivasti
 • Käytännöt, miten ottaa asioita puheeksi

Ratkaisu

 • Työkyvyn aktiivisen tuen mallin ja sen oppaan rakentaminen osana Kuopion seurakuntayhtymän työhyvinvointiohjelmaa
 • Mallin vahva viestintä: Henkilöstöpäällikön tiedotukset työntekijäkokouksissa, esimiesten koulutukset uuden oppaan julkaisun jälkeen ja oppaan jakaminen kaikille työntekijöille.

Hyödyt

 • Työkyvyn aktiivisen tuen mallin ja oppaan julkaiseminen
 • Koko seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa ovat yhteiset pelisäännöt puheeksiottamisesta, yhteinen käsitys työkyvyn tukemisesta sekä toimista työkyvyn palauttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Suositukset

 • Panostus myös toimintamallia kuvaavan aineiston selkeyteen.
 • Mallin laadinta yhteistoiminnassa: Toimintamalli on laadittu yhteistyössä kirkkoherrojen edustajan, hallintojohtajan, pääluottamusmiesten ja työterveyshuollon edustajien kanssa.
 • Esimiesten varhainen kouluttaminen mallin käyttöönoton vaiheessa

Lisätiedot

Päivitetty