Hyppää sisältöön

Työkaarimalli

Keinoja työpaikan ikämyönteisyyden edistämiseen

Toteuttaja

 • Kirkkohallitus
 • Henkilöstömäärään perustuva kokoluokka: yli 100 henkilöä 

Haaste

 • Johdon, esimiesten ja työntekijöiden tukeminen toimimaan niin, että ikämyönteisyys vahvistuu ja että henkilöstön eri-ikäisyys on työyhteisössä aito voimavara.

Ratkaisu

 • Laadittiin ja hyväksyttiin Työkaarimalli, jossa kuvataan periaatteet ja toimintatavat, joilla Kirkkohallituksessa luodaan ikämyönteistä toimintakulttuuria. Sitä täydentävät muut voimassa olevat toimintamallit ja ohjeet.
 • Työnantaja ja esimies linjaa ja ratkaisee työnjohto-oikeuden perusteella, mitä keinoja on työtehtävät ja muu työyhteisö huomioiden mahdollista soveltaa yksittäisen työntekijän kohdalla.
 • Työkaarimallin periaatteiden ja toimintatapojen toteutumista käsitellään esimiehen ja työntekijän/työyksikön työntekijöiden kesken kehityskeskustelussa.
 • Johtoryhmä arvioi työkaarimallin toteutumista joka toinen vuosi toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksien avulla ja tarkistaa mallin periaatteita ja toimintatapoja tarpeen mukaan. Johtoryhmän arviota edeltää yhteistyötoimikunnan käsittely.

Hyödyt

 • Pystytään tukemaan työntekijöitä eri elämänvaiheisiin liittyvien kuormitustekijöiden hallinnassa helpottamalla työn ja muun elämän yhteensovittamista.
 • Edistetään eri ikäisten yhdenvertaisuutta työpaikalla.
 • Ylläpidetään ja edistetään työkykyä ja ehkäistään työkyvyttömyyttä.
 • Kehitetään työtä, työympäristöä, työyhteisöä sekä esimiestyötä ja johtamista eri ikäisten työntekijöiden työntekoa, työn tuottavuutta ja työmotivaatiota tukevaksi.

Suositukset

 • Toimintamallit ovat hyviä keinoja kehittää työpaikan toimintatapoja yhdessä ja myös viestiä käytössä olevista tavoista.
 • Toimintamallien ajantasaisuutta on hyvä yhdessä seurata.

Lisätiedot

Päivitetty