Hyppää sisältöön

Työhyvinvoinnin systemaattinen kehittäminen

Kuvituskuva: Kompassi kämmenellä

Kehittäminen on olennaista myös silloin, kun menee hyvin!

Toteuttaja

 • Kirkkonummen seurakuntayhtymä
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Millaisen välineen ja prosessin avulla työhyvinvointia voidaan systemaattisesti seurata ja kehittää?

Ratkaisu

 • Työterveyshuolto toteuttaa Työterveyslaitoksen ”Party” -työhyvinvointikysely joka toinen vuosi. Tähän mennessä toteutettu kolme kertaa.
 • Kyselyn tulokset käydään läpi tiimeittäin. Tiimien tuloksia verrataan koko organisaation tuloksiin, ei muihin tiimeihin. Työterveyspsykologi on mukana tulosten esittelyssä.
 • Tiimien keskusteluissa kirjataan omia, tiimin ja koko organisaation kehitysideoita kyselyn tulosten pohjalta.
 • Kehitysideoiden yhteenvedot käydään läpi johtoryhmässä

Hyödyt

 • Saman kyselyn hyödyntäminen auttaa kehityskaarien havaitsemisessa
 • Työterveyshuolto ”neutraali” toimija, jonka kyselyyn on luotettavaa vastata
 • Koottujen kehitysideoiden pohjalta voidaan käynnistää yhteisiä kehitystoimenpiteitä esim. Naisten hyvinvointiklubi -kokeilu
 • Rytmitys jättää riittävästi aikaa edellisen kyselyn pohjalta käynnistettyjen toimenpiteiden toteutumiselle.

Suositukset

 • Hyvinvoivan työyhteisön voi ajatella olevan itseisarvo, mutta se on myös paras keino varmistaa työpaikan tuottavuus pitkällä aikajänteellä
 • Ota selvää ja hyödynnä rohkeasti työterveyshuollon tarjoamia palveluita! Työterveyshuolto on parhaimmillaan työhyvinvoinnin johtamisen strateginen kumppani.

Lisätiedot

Päivitetty