Hyppää sisältöön

Työelämätaitojen yhteistä kehittämistä

Kuvituskuva: Nainen selaa padia

Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutuksen hyödyntämissuunnitelma 

Toteuttaja 

 • Salon seurakunta 

 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä 

Haaste 

 • Toimintaympäristön muutokset (monimuotoistuva asiakaskunta ja -tarpeet, jäsenmäärän lasku, uudet järjestelmät ja sähköiset työvälineet jne.) ja käytettävissä olevien henkilö- jne. resurssien rajallisuus tulevien vuosien aikana edellyttävät muutosten ennakointia (reagoinnista proaktiivisuuteen), ja uusien työ- ja toimintatapojen käyttöönottoa oman työn, työalojen ja alueiden välisen yhteistyön sekä koko seurakunnan toiminnan osalta. 

 • Vaikka osa seurakunnan henkilöstöstä kehittää monipuolisesti ammatillista osaamistaan, niin osa henkilöstöstä ei ole parin viime vuoden aikana hyödyntänyt kouluttautumismahdollisuutta lainkaan. 

Ratkaisu 

 • Henkilöstöpäällikön aloitteesta seurakunnan toiminnallinen johto (ToJo) toimii esimerkkinä verkkokoulutuksen suorittamisessa ja aloittaa koulutuksen ennen muuta henkilöstöä 

 • ToJon väki nostaa omia kokemuksia, oppimisia sekä pohdintoja virallisiin (erilaiset kokoukset) ja epävirallisiin keskustelupöytiin (kahvit, lounaat jne.). 

 • Työalojen esimiehet esittelevät (halutessaan HR:n tuella) koulutuskokonaisuuden tiimeilleen, jotka valitsevat ao. tiimille ajankohtaisimman moduulin. Osa tiimeistä opiskelee sisällöt ensin itsenäisesti ja käyvät sen jälkeen yhteistä keskustelua. Osa opiskelee sisällöt yhdessä ja käy samalla esimiehen tai mahdollisesti HR:n tuella yhteistä keskustelua. 

 • HR sparraa esimiehiä koulutuksen herättämissä kysymyksissä ja nostaa aihetta esiin yhteisissä kokouksissa. 

Hyödyt 

 • Henkilöstöpäällikön johtama kehittämisprosessi vahvistaa yksilöllisen oppimisen kytkeytymistä koko organisaation uudistumiseen. 

 • Esimiesten ja johdon esimerkillisyys sitouttaa henkilöstön yhteiseen kehittämiseen. 

 • Maksuttoman, aikaan ja paikkaan rajoittamattoman verkkokoulutuksen hyödyntäminen sujuvoittaa kehittämistyötä ja tekee koko organisaation yhteisen kehittämisen käytännössä mahdolliseksi. 

Suositukset 

 • Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkokoulutus on avoinna Sakastissa kaikille kirkon työntekijöille 31.09.2021 saakka. 

 • Verkkokoulutuksen aineistoa voi hyödyntää myös tämän oppimisprosessin jälkeen! 

 • Palautteen kerääminen uudesta oppimisprosessista tukee organisaation oppimaan oppimista. 

Lisätiedot 

 • Kirkkoherra Timo Hukka, timo.hukka(at)evl.fi, p. 0400 784 322

Päivitetty