Hyppää sisältöön

Tuloksellinen työsuojelun yhteistoiminta

Kuvituskuva: Nainen ja mies lyövät kädet ilmassa yhteen onnistumisen merkiksi

Työkaluja pysyvään kehittämisen toimintatapaan

Toteuttaja

 • Nokian seurakunta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Yhteistyötoimikunnan näkyväksi tekeminen
 • Työsuojelussa oli paljon kehitettävää ja keskeneräistä dokumentoimatonta asiaa

Ratkaisu

 • Työturvallisuuskeskuksen Yhdessä kehittäminen työpaikalla -palvelukonseptin hyödyntäminen ”Tuloksellinen työsuojelun yhteistoiminta” - hankkeessa
 • Kehittämistä tehtiin johdon ja henkilöstön edustajien yhteistyönä: Tilannekuva, kehittämiskohteet ja toteutussuunnitelma luotiin yhdessä 

Hyödyt

 • Konkreettiset tavoitteet toteutuivat työelämän pelisääntöjen laatimisesta, työilmapiirimittauksesta sekä toimintamallien ml. päihdeohjelma käyttöönotosta.
 • Fasilitointi-työkalujen käyttö tuki paitsi prosessin jäsentelyä myös mahdollisti kaikkien osallistumisen ja kuulluksi tulemisen.
 • Osaa hankkeessa käytetyistä työkaluista (mm. 5W 2h -menetelmä ja Opera) on alettu käyttää myös muissa tilanteissa.
 • Yhteistyötoimikunta jatkaa kehittämistä ja ottaa työn alle vuosittain 1-2 kehittämiskohdetta. Ryhmään kutsutaan mukaan tarvittaessa myös esimiehiä ja asiantuntijoita.

Suositukset

 • Kehittämistyöryhmää koottaessa tulee jokaisen ryhmään aikovan arvioida, onko minulla tähän aikaa ja kiinnostusta ja sitoudunko aktiiviseen työskentelyyn. Vastaavasti työryhmän vetäjän on oltava napakka ja ohjattava työskentelyä määrätietoisesti kohti tavoitetta.
 • Liittäkää konkreettiset kehittämistoimet osaksi pysyvää kehittämisen toimintatapaa. Ajatelkaa rohkeammin ja isommin!

Lisätiedot

Päivitetty