Hyppää sisältöön

Sovittelijat apuna työpaikan konflikteissa

Kuvituskuva: Krookuksia kevätsäässä

Keino konflikti- ja ristiriitatilanteiden ennaltaehkäisemiseen ja ratkaisemiseen

Toteuttaja

 • Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Varhaisen tuen mallin tueksi tarvittiin lisää työkaluja
 • Konflikti- ja ristiriitatilanteiden ennaltaehkäiseminen ja ratkaiseminen

Ratkaisu

 • Hankkeen suunnittelu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Mukana myös työterveyshuolto.
 • Koko henkilökunnan sovunrakennuskoulutuksen lisäksi 10 työntekijää kouluttautui yhtymän sisäisiksi sovittelijoiksi
 • Sisäisen sovittelijan koulutukseen hakeuduttiin vapaaehtoisuuden pohjalta
 • Työsuojelurahasto avusti hanketta

Hyödyt

 • Henkilöstön hyvinvointi huomioidaan tarjoamalla sisäisten sovittelijoiden palvelua, jolla rohkaistaan ottamaan asiat puheeksi
 • Asioiden sovitteluun on selkeä sapluuna

Suositukset

 • Sovittelijoita voidaan käyttää tilanteissa, joissa työntekijöiden yhteistyö ei syystä tai toisesta suju työpaikalla työn edellyttämällä tavalla. Sovittelijat tulevat aina kyseisen työyksikön ulkopuolelta.
 • Työntekijä voi puhua sovittelun tarpeesta omalle lähiesimiehelleen tai kenelle tahansa sovittelijoista. Sovittelun aloittamisesta päättää henkilöstöpäällikkö, ja siitä menee aina tieto esimiehelle.

Lisätiedot

Päivitetty