Hyppää sisältöön

Sisäiset kehittäjät

Työhyvinvoinnin kehittäminen työyhteisön yhteiseksi jutuksi

Toteuttaja

 • Siilinjärven seurakunta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: 50-99 henkilöä

Haaste

 • Koko työyhteisön sitoutuminen kehittämiseen, niin että se jatkuu erillisen kehittämishankkeen jälkeenkin.
 • Sisäiset kehittäjät syntyivät osana v. 2019 käynnistynyttä hiippakunnallista työhyvinvoinnin kehittämisen hanketta, johon seurakunta lähti mukaan.
 • Hankkeessa löydetään ratkaisuja työhyvinvointia heikentäviin tekijöihin ja etsitään yhdessä vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Mitkä ovat olennaisia tekijöitä seurakuntayhteisöjen työhyvinvoinnin kannalta? Miten työhyvinvointia tuetaan ja edistetään? Millaista on työhyvinvoinnin johtaminen?  

Ratkaisu

 • Nimetään sisäiseksi kehittäjäksi organisaation työntekijöitä, jotka kokevat innokkuutta työyhteisön kehittämiseen.
 • Sisäiset kehittäjät toimivat työhyvinvoinnin ideoijina ja eräänlaisina tuuppaajina. He huolehtivat myös, että ideat ja sovitut asiat saatetaan käytäntöön. Toisin sanoen he pitävät hankeasiat esillä arjen keskellä ja toimivat samalla linkkinä henkilökunnan, esimiesten ja hankkeen vetäjien välillä.
 • Sisäisillä kehittäjillä ei ole erityisasemaa hankkeessa tai työyhteisössä

Hyödyt

 • Työhyvinvointi lisääntyy.
 • Jokaisen, myös sen hiljaisimman, ääni saadaan kuuluville työyhteisössä.
 • Arvostuksen ja toisen työn arvostaminen lisääntyy.
 • Keskusteluilmapiirin paranee ja säilyy hyvänä.

Suositukset

 • Kehittämishankkeiden yhteistoiminnallisuuteen on hyvä satsata. Siten vaikutetaan uudistukseen sitoutumiseen ja uusien toimintatapojen vakiintumiseen.
 • Puolestapuhujia ja tuuppaajia sekä rakentavaan keskusteluun kannustajia tarvitaan myös korona-exitiin liittyvissä toimissa.

Lisätiedot

Päivitetty