Hyppää sisältöön

Selkeyttä henkilöstöhallinnon prosesseihin

Kuvituskuva: Kaaviota piirtävä käsi

Prosessikaaviot kiteyttävät olennaisimman

Toteuttaja

 • Lahden seurakuntayhtymä
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Rekrytointiin, palvelussuhteeseen ottamiseen, palvelussuhteen aloittamiseen, hoitamiseen ja päättämiseen liittyy erilaisia menettelyvaiheita, joiden kokonaisuutta kaikki asiaa hoitaneet henkilöt eivät aiemmin tunteneet
 • Miten laaja asiasisältö saataisiin esitettyä käytännön työtä palvelevassa muodossa?

Ratkaisu

 • Seurakuntien rekrytointiin ja palvelussuhteisiin liittyneitä tehtäviä siirrettiin seurakunnilta ja työyksiköiltä uudelle seurakuntayhtymän henkilöstöhallintotiimille vuonna 2016, jotta kaikki palvelussuhteisiin liittyvät asiat olisivat keskitetty yhteen paikkaan ja yhden yksikön hallinnassa.
 • Tässä yhteydessä laadittiin prosessikuvaukset henkilöstöhallinnon perusprosesseista
 • Prosessikuvauksia on myöhemmin täydennetty yksityiskohtaisemmilla lisäohjeilla

Hyödyt

 • Prosessikuvaukset ovat toimineet hyvin henkilöstötiimin apuna ja esimiesten tukena
 • Selkeiden prosessikuvausten ja niitä täydentäneiden ohjeiden avulla kaikki henkilöstötiimiläiset pystyvät tukemaan seurakuntia ja muita työyksiköitä rekrytoinneissa.
 • rekrytointi ja palvelussuhdeasioiden osaaminen yhdessä paikassa ja tällä vapautetaan resursseja muihin tehtäviin seurakunnissa ja työyksiköissä

Suositukset

 • Käytäntöjen, menettelytapojen, prosessien ja ohjeiden dokumentointi on yksi olennainen osaamisen jakamisen keino!
 • Henkilöstöhallinnon prosessien ajantasaisuuden huolehtimisessa ja päivittämisessä auttavat Kirkon työmarkkinalaitoksen ja evl.fi -verkkosivut. (Uutena sisältönä vuodenvaihteessa julkistetaan rekrytointiin liittyvää juridista ohjeistusta KiT:n verkkosivuilla. Rekrytoinnin käytännön näkökulmia taas avataan evl.fi/plus -sivuilla pian julkaistavalla ”Seurakunta työpaikkana” -sivustolla.)

Lisätiedot

Päivitetty