Hyppää sisältöön

Liikkuva seurakunta työpaikkana

Kuvituskuva: Mies hyppää lätäköstä

Monipuolisuus liikunta-agentin onnistumisen avaimena

Toteuttaja

 • Jyväskylän seurakunta 
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä 

Haaste 

 • Työyhteisön liikkumaan kannustaminen 
 • Miten saada erityisesti vähän liikkuvat henkilöt innostumaan huolehtimaan fyysisestä hyvinvoinnistaan 
 • Liikkeen sisällyttäminen työn tekemisen tapoihin työpäivän aikana mm. kehon kuormituksen vähentämiseksi

Ratkaisu

 • Liikkuva seurakunta -toimintamallin ja sen liikunta-agenttien hyödyntäminen. Seurakunnan työntekijöistä kaksi on kutsuttu hiippakunnan liikunta-agenteiksi.
 • Liikunta-agentin ideoimat monipuoliset pienet liikkumiskokeilut ja virkistystempaukset  mm. kävelykokoukset, sormi-ja niveljumppa, yhteinen grilli-ilta ja 10 kerran ohjattu liikuntakokeilu
 • Yhteistyötoimikunnan hyödyntäminen isompien liikuntakokeilujen käynnistämisessä 
 • Kannustaminen liikunnallisesti aktiivisiin valintoihin arjessa 

Hyödyt

 • Kokeilut toimivat liikkuvamman elämäntavan virikkeinä 
 • Monipuoliset kohtaamiset ja yhteisöllisyyden lisääntyminen. Liikuntaa voi harrastaa ulkona tai sisällä, yksin tai yhdessä työyhteisön kanssa. Myös seurakuntalaiset voi ottaa mukaan. 
 • Kansansairauksien ennaltaehkäiseminen. Jokainen hetki, jolloin istumista on vältetty, vie parempaan suuntaan. 
 • Työssäjaksamisen paraneminen: Mahdollisuus löytää paljon uusia ihmeellisiä asioita itsestään, kehostaan, luonnosta, liikkeestä ja niiden vahvasta vaikutuksesta omaan jaksamiseen ja sitä kautta myös ilon löytymiseen omassa tärkeässä työssään toisten hyväksi.  

Suositukset 

 • ”Tee niin kuin sinusta tuntuu hyvältä!” liikunta-agentin neuvoa kokousjumppaan voi soveltaa yleensäkin kaikkeen liikkumiseen. Iloitse jokaisesta pienestäkin liikkumisen hetkestä. Terveyshyödyt seuraavat perässä.
 • Liikkuvan seurakunta -toimintamallin runsaasta aineistosta voi myös oma-aloitteisesti napata itselle sopivia liikkuvia käytäntöjä esim. liikkuva rukous. 
 • Työntekijöiden liikkumaan kannustaminen terveyttä edistävällä tavalla on hyvä niveltää työpaikan turvallisuutta ja terveyttä edistävien toimien osaksi. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on myös tarpeen seurata etukäteen määriteltyjen mittareiden avulla ja tehdä sitä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. 

Lisätiedot 

Päivitetty