Hyppää sisältöön

Lean asiakasjonon purussa

 

Kuvituskuva: Liimalappuja seinällä

Asiakasjonon purku lean-johtamisen keinoin

Toteuttaja

 • Kuopion ev.lut.seurakuntayhtymä/ perheneuvonta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Perheneuvonnan kysynnän kasvaessa asiakasjono kasvoi kohtuuttoman pitkäksi
 • Peruuntuneiden aikojen uudelleen sopimisen työläys

Ratkaisu

 • Lean-johtamisen koulutus työntekijöille
 • Laadittiin tavoitteet, missä ajassa eri luokituksen mukaisille asiakkaille tarjotaan asiakasaikaa
 • Kokeiltiin päivittäisjohtamisen apuna työtilannetaulua
 • Toimistosihteeri otti vastuulleen asiakkaiden ajanvarauksen ja peruuntuneiden aikojen koordinoinnin

Hyödyt

 • Asiakkaiden odotusaika ensimmäiselle käynnille lyheni 17,1 vuorokautta
 • Saatiin palveluprosessin eteneminen näkyväksi
 • Sovittiin yhteiset toimintatavat perheneuvonnan asiakasprosessin eri vaiheisiin mm. kuka ottaa asiakastyön vastaan ja milloin

Suositukset

 • Osallistavat menetelmät ja avoin keskustelu auttoi tuomaan esille epäselvät työkäytännöt
 • Lean-menetelmää voi soveltaa myös seurakuntatyön prosessien sujuvoittamiseen
 • Visuaalisen ohjaus ja päivittäisjohtamisen auttoivat muuttamaan asiakasjonon kaaoksesta hallittavammaksi. Samalla muuttui työryhmän koko olemus.

Lisätiedot

Päivitetty