Hyppää sisältöön

Keittiötoimen uudelleenorganisointi

Kuvituskuva: Puukapustoissa hymynaamoja

Pelisäännöt uudistettiin keittiötoimen tarpeesta valmentavan johtamisen tukemana

Toteuttaja

 • Laukaan seurakunta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: 50-99 henkilöä

Haaste

 • Keittiötoimen huomattava resurssien pieneneminen

Ratkaisu

 • Sisäisistä toimintatavoista sopiminen keittiötoimen tarpeista lähtien
 • Tilojen, tavaroiden ja tarjoilujen kanssa sovellettavien toimintatapojen kirjallinen kuvaaminen ja pelisääntöjen selkiyttämien
 • Keittiötoimen kehittämisaktiivisuuden tukeminen valmentavalla johtamisotteella

Hyödyt

 • Keittiötoimen työn sujuminen resurssien vähenemisestä huolimatta
 • Eri työalojen yhteistyön paraneminen yhteisten pelisääntöjen myötä
 • Johtajan työotteen laajeneminen tietävästä ja ratkaisevasta roolista vastuuttajan ja kyselijän rooliin

Suositukset

 • Henkilöstön kehitysideoiden arvostaminen muutostilanteissa
 • Ratkaisuhakuinen työote haastavissakin tilanteissa

Lisätiedot

 • Elisa Pollari, pääemäntä, elisa.pollari(at)evl.fi
Päivitetty