Hyppää sisältöön

Kättä pidempää moniääniseen dialogiin

Kuvituskuva: Kasa värikkäitä puupelinappuloita

VASU-dialogi Oulun seudulla

Toteuttaja

 • Oulun hiippakunnan tuomiokapituli ja Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Vasu-dialogi toteutettiin Oulussa, jossa mukana oli 7 seurakuntaa

Haaste

 • Innovoida uusia avauksia kunta- ja seurakuntayhteistyöhön päiväkotien, koulujen ja perheiden palveluiden näkökulmasta
 • Vahva, hiljaiseen tietoon perustuva seurakuntien yhteistyö kuntien ja muiden varhaiskasvatuksen järjestäjien kanssa
 • Lainsäädännön muutokset

Ratkaisu

 • Yhteisöllisen innovoinnin menetelmän soveltaminen kuntien ja seurakuntien yhteistoiminnan kehittämiseen
 • Hiippakunnan aloitteellisuus ja tuki yhteistyössä ja prosessin koordinoinnissa
 • Seurakuntien ja kuntien avainhenkilöitä, päiväkotien johtajia ja henkilöstöä, seurakuntien kasvatuksen esimiehiä ja työntekijöitä, luottamushenkilöitä ja lasten vanhempia sekä muita toimijoita osallistava selkeä prosessi, joka sisälsi neljä vaihetta, aloitustapaamisen, 2 x paikalliset välitapaamiset ja päätösseminaarin ja jossa syntyneet ideat, aihiot ja kokeilut ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Hyödyt

 • Osallistujien näkemyksiä ja ajattelua kunnioittavan ja erilaiset ajattelutavat huomioivan vuoropuhelun aikaansaaminen haastavistakin kysymyksistä
 • Uusien ja innovatiivisten ratkaisujen löytäminen
 • Vakiintuneen ja vahvan yhteistyösuhteen kehittäminen

Suositukset

 • Yhteisöllisen innovoinnin menetelmä perustuu Kirkkohallituksen, Kuntaliiton ja muiden asiantuntijoiden yhteiseen kehittämistyöhön, johon on saatu tukea Työsuojelurahastolta ja jossa haettiin menetelmää erityisesti organisaatiorajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen.
 • Seurakunnat ja kunnat sekä muut toimijat voivat hyödyntää menetelmää vapaasti.
 • Alueelliseen kehittämiseen on haettavissa rahoitusta paikalliselta aluehallintovirastolta.

Lisätiedot

 • Hiippakuntasihteeri Saija Kronqvist, saija.kronqvist(at)evl.fi
Päivitetty