Hyppää sisältöön

Innostavan erilainen koulutuspäivä

Kuvituskuva: Saippuakuplia metsämaisemassa

Toiminnallisten koulutusmenetelmien kokeilua

Toteuttaja

 • Kokkolan seurakuntayhtymä
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Työntekoa helpottavien ja tukevien työvälineiden tunnettuuden parantaminen
 • Kuinka toteuttaa koko henkilöstöä koskeva koulutuspäivä innostavasti ja vaikuttavasti, kun oletuksena on, ettei aihe puhuttele koko osallistujajoukkoa
 • Uudenlaisten kouluttamistapojen kokeileminen

Ratkaisu

 • Koko työyhteisön työkalupakkikoulutus, joka kytkettiin osaksi kiky-tuntien käyttöä
 • Koulutus toteutettiin monimuotokoulutuksena: osittain osallistavana, osittain luentona, osittain erilaisiin esimerkkeihin perustuvana, mutta kokonaisuudessaan ei niin vakavana koulutusiltapäivänä
 • Kouluttajat demonstroivat erilaisia esimiehen ja työntekijän välisiä tilanteita, joiden ratkaisemiseksi työkalupakista löytyy valmis työkalu
 • Koulutuksen aikana henkilöstö teki aakkosjärjestyksessä muodostetuissa pienryhmissä ryhmätöitä samalla tutustuen eri ammattiryhmiin.

Hyödyt

 • Ryhmähengen vahvistuminen ammattirajat rikkoneissa ryhmätyöskentelyissä
 • Rohkaistuminen erilaisten koulutusmenetelmien kokeilemiseen. Palautteen perusteella hyvin omaksuttu koulutussisältö ja mukavaksi koettu koulutuspäivä.
 • Koulutuksen järjestäneen työryhmän yhteistyö poiki vuodelle 2019 seurakuntayhtymään turvallisuuden teemavuoden sloganilla ”Terveenä töistä kotiin”.

Suositukset

 • Uudenlaisia koulutusmenetelmiä kannattaa rohkeasti kokeilla. Kannattaa haastaa omaa kykyä, halua ja uskallusta heittäytyä tilanteeseen ja laittaa itsensä likoon pelkäämättä ihmisten reaktioita.
 • Koulutuksen vaikuttavuuden kannalta koulutuksen toteutustapa on yhtä olennainen kuin koulutuksen asiasisältö.

Lisätiedot

Päivitetty