Hyppää sisältöön

Hyvään käytökseen sitoutuminen

Kuvituskuva: Nainen kirjoittamassa tiimiläisten seurassa

Pääsopijajärjestöjen suosituksen soveltaminen käytännössä

Toteuttaja

 • Loviisan seudun seurakuntayhtymä
 • Henkilöstömäärään perustuva kokoluokka: 20-49 henkilöä

Haaste

 • Haluttiin sitouttaa työntekijät ottamaan vastuuta omasta käytöksestään sekä tunnistamaan epäasiallista käytöstä
 • Haluttiin luoda yhteiset selkeät kriteerit asialliselle käytökselle
 • Haluttiin madaltaa puheeksi ottamisen kynnystä epäasiallisesta käytöksestä ja siitä miltä se tuntuu

Ratkaisu

 • Hyödynnettiin kirkon pääsopijajärjestöjen yhdessä laatimaa suositusta epäasiallista kohtelua ja häirintää ehkäisevistä toimenpiteistä. Malliin lisättiin toimintaohjeet tilanteisiin, joissa työntekijöihin kohdistuu epäasiallista käyttäytymistä seurakuntalaisten suunnalta.
 • Sitouduttiin jokainen henkilökohtaisella allekirjoituksella edistämään hyvää käytöstä. Näin varmistettiin sitoutumisen omakohtaisuus.
 • Esimiehet allekirjoittivat myös saman sitoumuksen.
 • Jatkamme työstämistä tulevina vuosina

Hyödyt

 • Jokainen on paremmin tietoinen omasta käyttäytymisestään
 • Jos ilmenee että joku käyttäytyy huonosti, työnantajalla tai työyhteisöllä on vielä yksi työkalu, jota voi käyttää käytöksen korjaamiseen
 • Keskusteluja hyvästä käytöksestä viritellään eri puolilla työyhteisöä
 • Kun käyttäytymisen rajat ovat selvät, se luo turvallisuutta työpaikalle

Suositukset

 • Epäasiallinen käytös ja häirintä eivät kuulu työpaikoille. Pääsopijaosapuolten suosituksen malli hyvään käytökseen sitoutumisesta ja toimintaohjeet ristiriitatilanteita varten tarjoavat konkreettista apua asian edistämiseen kirkon työpaikoilla.
 • Mitä paremmin työyhteisö voi, sitä paremmat edellytykset sillä on tulokselliseen työhön!

Lisätiedot

Päivitetty