Hyppää sisältöön

Hautaustoimen kehittäminen

Kuvituskuva: Nainen tarkkailee paperille piirrettyä polkua

Hautauksen toimintatapojen kehittäminen yli seurakuntarajojen

Toteuttaja

 • Entisen Janakkalan rovastikunnan seurakunnat: Riihimäen, Janakkalan, Lopen ja Hausjärven seurakunnat
 • Näiden seurakuntien yhteinen henkilöstömäärä on noin 150 henkilöä

Haaste

 • Hautaukseen liittyvien käytäntöjen ja toimintatapojen erilaisuus seurakunnissa.
 • Hautaustoimeen liittyvän työturvallisuuden ja työterveyden vahvistaminen
 • Hautauskulttuurin ylläpitäminen (vainajaa kunnioittava tapa) ja hautatoimen asiakkaiden parempi palveleminen

Ratkaisu

 • Työterveyslaitoksen muutospajamenetelmän hyödyntäminen kehittämisen tukena
 •  Uudenlaisten toimintatapojen rohkea kokeileminen
 •  Johdon ja seurakuntien eri toimialojen henkilöstön kehittämiseen sitouttaminen

Hyödyt

 • Hyvien yhteisten käytäntöjen kehittäminen ja sopiminen hankkeeseen osallistuneiden seurakuntien kesken
 • Mallinnettiin asiakkaille suunnattu hautauksen palvelupolku, jossa on huomioitu lait, eettiset ohjeet, sujuvat käytännöt ja vainajaa kunnioittava tapa toimia
 • Valmius kehittää omia työtapoja työyhteisössä lisääntyi
 • Toimialarajat ylittävä toisten töiden tuntemus seurakuntien sisällä ja välillä kasvoivat. Samalla edistettiin työturvallisuuskulttuuria.

Suositukset

 • Yhteisiin työn sujuvuuden ja työturvallisuuden kehittämishaasteisiin voi hakea taloudellista tukea eri lähteistä, esim. Työsuojelurahastosta
 • Kaikkien seurakuntien käyttöön soveltuvan ratkaisun työstäminen on palkitsevaa

Lisätiedot

Päivitetty