Hyppää sisältöön

Esimiesten työkalupakki

Kuvituskuva: Työkaluja pöydällä

Tukea esimiesten perehdyttämiseen

Toteuttaja

 • Kokkolan seurakuntayhtymä
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Esimiestyöhön liittyvät ohjeet ja apuvälineet olivat hajallaan eri sähköisissä ympäristöissä ja osittain kokeneiden esimiesten omana tietona ja osaamisena
 • Hiljaisen tiedon tunnistaminen ja siirtäminen palvelussuhteiden päättyessä

Ratkaisu

 • Kehittämiseen saatiin tukea KEVAn ja Kirkon työmarkkinalaitoksen organisoimasta Työhyvinvointijohtamisen oppimisverkostosta (2017-2018)
 • Työkalupakki -prosessi, jossa työpaikkapalaverissa syntyneen idean innoittamana kirjattiin ylös asioita tai ongelmatilanteita, joihin esimies saattaa törmätä. Samalla kirjattiin ylös kaikki jo olemassa olevat ohjeistukset ja apuvälineet, jotka ovat olleet käytössä. Turha tieto hävitettiin ja vanhaksi havaittu päivitettiin.
 • Työkalut koottiin excel-taulukkoon, josta kukin työkalu linkitettiin verkkolevyllä oleviin ohjeisiin ja asiakirjoihin sekä mm. Työturvallisuuskeskuksen ja Kirkon työmarkkinalaitoksen verkkomateriaaleihin. Pakki sisältää kaikkiaan yli 70 asiaa ja liki 100 erilaista työkalua.
 • Sekä uudet että jo pitkään talossa olleet esimiehet kommentoivat työkalupakkia sen työstämisen aikana.
 • Koko henkilöstö pääsi tutustumaan työkalupakkiin siitä järjestetyssä koulutuksessa

Hyödyt

 • Esimiehille tukea työhyvinvoinnin johtamiseen arjessa
 • Ohjeet, toimintamallit ja muut henkilöstöhallinnon aineistot tuli päivitettyä
 • Esimiestyössä kertynyt hiljainen tieto saatiin näkyväksi ja käyttöön uusia esimiehiä perehdytettäessä

Suositukset

 •  Koko henkilöstön on tärkeää tuntea työhyvinvoinnin johtamisen työvälineet ja käytännöt.
 • Huolehdi, että esimiestyöhön liittyvien ohjeiden ja apuvälineiden päivitysvastuu on selkeästi määritelty.

Lisätiedot

Päivitetty