Hyppää sisältöön

Esimiespajoilla tukea johtamiseen

Kuvituskuva: Punainen paperivene johtaa muita paperiveneitä

Esimiespajoilla tukea johtamiseen

Toteuttaja

 • Seinäjoen seurakunta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Esimiestyön vaihteleva laatu
 • Esimiestyölle tyypillinen yksinäisyyden kokemus

Ratkaisu

 • Henkilöstöpäällikön vetämät esimiespajat pienille (4hlö) esimiesryhmille
 • Jokaisessa pajassa oma teema esim. strategian selkiyttäminen, palautteen antaminen, henkilöstösuunnitelma ja suorituslisä
 • Osallistujat kootaan eri työaloilta ja ilman, että samassa ryhmässä on mukana esimies-alaissuhteita

Hyödyt

 • Kaikkien esimiesten kouluttaminen eri ajankohtaisteemoissa
 • HR:n toimintatapojen muokkaaminen yhteistyössä esimiesten kanssa
 • Apuna esimiehille työn rajaamisessa
 • Vertaistuki omiin esimieskysymyksiin muilta esimiehiltä yli työalarajojen

Suositukset

 • Toimintatapa, joka huomioi sekä arjen työn tarpeet että suuremmat linjat ja tavoitteet
 • Edistetään esimiesten työhyvinvointia

Lisätiedot

 • Henkilöstöpäällikkö Heli Lavila, heli.lavila(at)evl.fi
Päivitetty