Hyppää sisältöön

Digimentorointi

Kaksi naista istuu pöydän ääressä

Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennusaineisto mentoroinnin tukena

Toteuttaja

 • Oulun hiippakunta

Haaste

 • Laaja hiippakunta, suuret etäisyydet.
 • Strategisena tavoitteena matkustamisen vähentäminen.

Ratkaisu

 • TEAMS-alustalla järjestettävät mentorointitapaamiset.
 • Taustamateriaali sähköisellä alustalla.
 • Tulevaisuuden työelämätaidot-verkkovalmennuksen videokirjaston hyödyntäminen.

Hyödyt

 • Mentoroinnin ajankäyttö tehostuu, kesto12-15 h.
 • Tavoitetaan eri ammattiryhmät: papeille ordinaation jälkeen, diakonian viranhaltijat, nuoristyönohjaajat, kanttorit, lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaajat kirkon orientoitumiskoulutuksen jälkeen.
 • Voidaan laajentaa opiskelijamentorointiin ja kehittää oppilaitosyhteistyötä (Centria yhteistyökumppanina): Centrian 2. vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoille.

Suositukset

 • Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennus on kaikkien kirkossa töissä olevien saatavilla ajasta ja paikasta riippumatta. Sitä voi hyödyntää yksin tai yhdessä muiden kanssa.
 • Keinoja verkkovalmennusmateriaalin hyödyntämiseksi kannattaa ideoida ennakkoluulottomasti.
 • Moniammatillinen vuoropuhelu tukee työelämässä tarvittavien taitojen kehittämistä.

Lisätiedot

Päivitetty