Hyppää sisältöön

Aluetyökeskustelu matriisiorganisaatiossa

Kuvituskuva: Värilliset jauheet sekottuvat ilmassa taputuksen voimasta

Keskustelumallilla apua työn johtamiseen alueilla työalajohtamisen rinnalla

Toteuttaja

 • Rovaniemen seurakunta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Johtamista tukevat keskustelukäytännöt matriisiorganisaatiossa
 • Työn johtaminen sekä työalan että toiminta-alueen näkökulmasta

Ratkaisu

 • Yhtenäistettiin seurakunnan työhyvinvointiin liittyviä keskustelukäytäntöjä UUTE-kehittämishankkeen osana.
 • Valmistettiin keskustelua tukevia lomakkeita/malleja. Aluetyökeskustelumalli syntyi osana kehityskeskustelumallin uudistamista.
 • Tehtiin yhdessä: esimiehet, luottamusmiehet ja työsuojeluhenkilöstö
 • Hyödynnettiin kehittelyssä vuosien kokemusta. Matriisijohtaminen on ollut Rovaniemen seurakunnassa voimassa vuodesta 1983.

Hyödyt

 • Projektin workshopeissa keskusteltiin useaan otteeseen työhyvinvoinnin tukemisesta, kun toimintaa johdetaan sekä työalan, että toiminta-alueen suunnasta. Keskustelu oli avointa, hedelmällistä ja hyödyllistä selkiyttävyydessään. Sen tuloksena syntyi yhteinen näkemys työalojen ja alueiden suhteesta sekä ko. johtajien rooleista työntekijöiden tukena.
 • Konkreettisena tuloksena saatu aluetyökeskustelumalli on erityisesti aluekappalaisen johtamisen työväline
 • Aluekeskustelussa työntekijä kokee saavansa alueen tiimin jäsenenä tukea
 • Mikäli aluekeskustelussa nousee esiin työalajohdon piiriin kuuluvia asioita, keskustelussa sovitaan niiden viestimisestä työalajohtajalle.

Suositukset

 • Esimiesten mukaanotto heidän työnsä avuksi luotavien työkalujen kehittämiseen.
 • Matriisiorganisaation johtamishaasteiden tunnistaminen ja käytännön ratkaisujen kokeileminen.

Lisätiedot

Päivitetty