Hyppää sisältöön

Aktiivisen tuen päivitys

Kuvituskuva: Mies venyttelee työkoneen ääressä

Aktiivisen tuen toimintamallin päivitys

Toteuttaja

  • Seinäjoen seurakunta
  • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

  • Työkykyä ja työhyvinvointia tukevat mallit ja niiden toteutus on usein koettu enemmän rangaistuksena kuin tukena, vaikka näin ei ole ollut tarkoitus. Malleilla on ollut ”huono maine”.
  • Työntekijöiden on ollut osittain vaikea ottaa tukea vastaan ja vaatia sitä

Ratkaisu

  • Aktiivisen tuen malli jaettiin neljään osa-alueeseen: varhainen tuki, työhön paluun tuki, tehostettu tuki ja muutoksen tuki
  • Suorituslisä liittettiin malliin niiltä osin, että jos henkilö saa arvioinniksi ”hyvän suoritustason alittava suoritustaso”, niin se tarkoittaa automaattisesti aktiivisen tuen toimintamallin hyödyntämistä, että saataisiin hänet hyvälle suoritustasolle

Hyödyt

  • Osa-alueisiin jaettu malli on selkeä ja käyttökelpoinen. Kunkin osa-alueen tarkoitus ja tavoitteet tulevat hyvin esiin.
  • Malli on saanut lyhyessä ajassa hyvän vastaanoton. Mallin toimivuutta arvioidaan jatkuvasti.

Suositukset

  • Monet esimerkit auttavat mallin soveltamisessa
  • Aktiivisen tuen mallin kytkeminen seurakunnan henkilöstöpolitiikkaan

Lisätiedot

Päivitetty