Hyppää sisältöön

Aktiivinen tuki ja keskustelukäytännöt

Kuvituskuva: Kaksi henkilöä kahvipöydän ääressä

Varhaisen tuen laajennus aktiivisen tuen malliksi

Toteuttaja

 • Rovaniemen seurakunta
 • Henkilöstömäärään perustuva seurakunnan kokoluokka: yli 100 henkilöä

Haaste

 • Sairaspoissalojen vähentäminen ja työhyvinvoinnin lisääminen
 • Työhyvinvointijohtamisen parantaminen
 • Pitää työn tekeminen sujuvana ja mielekkäänä sekä varmistaa, että työkykyä ja työssä jaksamista uhkaaviin tekijöihin tartutaan mahdollisimman varhain
 • Yksilön tukeminen ja toisista välittävän työkulttuurin vahvistaminen

Ratkaisu

 • Mukaan Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin UUTE-hankkeeseen (UUTE=uutta tekemässä), johon seurakunnasta osallistuivat kaikki esimiesasemassa olevat työntekijät/viranhaltijat sekä työsuojeluhenkilöstö
 • Kaikkia koskevan ja velvoittavan Aktiivisen tuen toimintaohjeen laatiminen. Se pitää sisällään kolme toimintakokonaisuutta: varhaisen tuen, tehostetun tuen ja työhön paluun tuen.
 • Työhyvinvointiin liittyvien keskustelukäytäntöjen yhtenäistäminen ja niihin tarvittavien lomakkeiden uudistaminen

Hyödyt

 • Työntekijä ja esimies pääsevät hakemaan ratkaisuja jo silloin, kun ratkaisumahdollisuuksia on runsaasti ja työhön liittyvät toimenpiteet ovat lyhytkestoisia.
 • Esimiehet sitoutuvat keskustelumalleihin, kun ovat itse niitä koskevien lomakkeiden ja ohjeiden päivittämässä mukana
 • Välittämisen kulttuurin kehittyminen, yhdenvertainen ja tasapuolinen kohtelu työhyvinvoinnin edistämisessä

Suositukset

 • Työhyvinvointiin liittyvien asioiden puheeksi ottamiseen vaikuttamalla tuetaan työpaikan avoimen keskustelukulttuurin kehittymistä
 • Työpaikalla yhdessä laadittuihin pelisääntöihin sitoutuvat sekä esimiehet että työntekijät
 • Esimiestyötä voidaan kehittää yhteisillä ohjeilla ja toimintatavoilla sekä lomakkeilla

Lisätiedot

Päivitetty