Kirjo IIB – Talouden ja hallinnon johtamisen koulutusohjelma

Kirjo IIB -koulutus, 20 op, on seurakuntien talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon johtamistehtävissä toimiville tarkoitettu koulutusohjelma, jonka sisältö painottuu hallinnon, talouden ja toiminnan erityiskysymyksiin.

Kirjo IIB -koulutuskuvaus

Koulutuskuvauksesta löydät tarkemmat tiedot koulutuksesta.

  • Talous- ja hallintojohtajat
  • Talous- ja hallintopäälliköt
  • Henkilöstöpäälliköt

Kirjo IIB -koulutuksen avulla esimiestehtävissä toimiva voi syventää osaamistaan johtamistyössä. Koulutuksen jälkeen osallistuja

  • tuntee strategisen johtamisen teoriat ja käytännön sovellukset talouden, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä toiminnan keskinäisen suhteen näkökulmasta ja osaa niiden pohjalta hahmottaa esimiestyön eri alueita ja johtamisen perusprosesseja
  • hyödyntää uusia johtamisen ja esimiestyön toimintatapoja ja käytäntöjä omassa työssään kirkon ominaispiirteet huomioiden
  • omaksuu reflektoinnin ja johtamistoiminnan arvioinnin osaksi työkäytäntöään
  • hyödyntää koulutuksen aikana rakentunutta seurakuntien eri johtamistehtäviä edustavien kollegojen verkostoa myös jatkossa.
Koulutuksen järjestää Kirkon koulutuskeskus. Katso ajankohtaiset tiedot koulutuksesta Henkilöstökoulutuskalenterista.