Kirjo II – Johtaminen seurakunnassa

Kirjo II on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämää koulutusta, joka vastaa tasoltaan erityiskoulutusta. Koulutus syventää työelämätaitoja, antaa erityisosaamista johtamiseen kirkollisessa kontekstissa ja laaja-alaistaa asiantuntijuutta kirkon työssä.

Kirjo II -koulutus, 20 op, on jaoteltu tehtävälähtöisesti niin, että erilaisissa esimiestehtävissä toimivat valitsevat omaa tehtäväalaansa vastaavan koulutuksen.

Kirjo IIA – Johtaminen seurakunnassa

Kirjo IIA on tarkoitettu kirkkoherroille ja selektiivien johtajille. Koulutuksen järjestävät hiippakunnat. Ajankohtaiset koulutustiedot löytyvät Henkilöstökoulutuskalenterista.

Kirjo IIB - Talouden ja hallinnon johtamisen koulutusohjelma

Kirjo IIB -koulutus on seurakuntien talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon johtamistehtävissä toimiville tarkoitettu koulutus.

Kirjo IIC/D - Johtaminen seurakunnassa

Kirjo IIC/D -koulutus soveltuu väliportaan johtamistehtävissä oleville sekä johtamisesta kiinnostuneille eri kirkon ammateissa toimiville. Etusijalla koulutukseen ovat johtamistehtävissä jo toimivat.

Kirjo IIY - Johtaminen ja hallinto seurakunnassa

Kirjo IIY -koulutus on suunnattu ensisijaisesti ylempää pastoraalitutkintoa suorittaville papeille, jotka eivät toimi johtamistehtävissä. Koulutukseen voivat osallistua myös muut johtamiskoulutuksesta kiinnostuneet papit, jotka eivät toimi johtamistehtävissä.