Hyppää sisältöön

Ordinaatiovalmennus ja perehdyttäminen

Pastoraalitutkintoon kuuluvat kahdeksan opintokokonaisuuden lisäksi tuomiokapitulin järjestämä ordinaatiovalmennus ennen pappisvihkimystä sekä työhön perehdyttäminen paikallisseurakunnassa.

Ordinaatiovalmennus varustaa pappisvihkimykseen

Ordinaatiovalmennus (3 op) on osa pastoraalitutkintoa ja sen tavoitteena on, että opiskelija

  • valmentautuu pappisvihkimykseen 
  • vahvistuu hengellisesti ja rohkaistuu toimimaan pappina
  • oppii hahmottamaan ammatti-identiteettiään pappina ja kirkon työntekijänä
  • osaa hoitaa kirkkojärjestyksessä määrätyt papin erityiset tehtävät
  • tutustuu pappisvirkaa koskeviin keskeisiin säädöksiin ja osaa toimia niiden mukaisesti.

Ordinaatiovalmennuksen keskeisen sisällön muodostavat:

  • pappisvirka, papin ydinosaaminen ja ammattietiikka
  • jumalanpalvelus ja kirkon pyhät toimitukset (kaste, avioliittoon vihkiminen, hautaan siunaaminen)
  • rippi ja sielunhoito papin työssä
  • rippikoulu seurakunnan toiminnassa
  • keskeiset pappisvirkaa ja kirkon toimintaa koskevat säädökset.

Ennen pappisvihkimystä, tavallisesti ennen varsinaisen ordinaatiovalmennuksen käynnistymistä, tuomiokapituli arvioi pappisvihkimystä hakeneen soveltuvuutta pappisvirkaan.

Ordinaatiovalmennuksen toteutuksesta antavat lisätietoja hiippakuntien tuomiokapitulit.

Työhön perehdyttäminen kestää noin vuoden

Ordinaatiovalmennuksen jälkeen papin perehdytys jatkuu paikallisseurakunnassa.

Perehtyminen tapahtuu seurakunnassa laaditun perehdyttämissuunnitelman mukaisesti esimiehen ja/tai nimetyn perehdyttäjän johdolla. Perehdyttäminen kestää noin 1 vuoden, kuitenkin vähintään 6 kuukautta.

Perehdyttämisen jälkeen allekirjoitetaan todistus pappisvirkaan vihityn perehdyttämisestä.

Ordinaatiovalmennuksen aikana tai perehdyttämisen jälkeen opiskelija laatii yhteistyössä hiippakuntadekaanin kanssa pastoraalitutkinnon henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS).

Päivitetty