Hyppää sisältöön

Syvemmälle johtamiseen 15/30 op (ent. Kirjo III) JOK/P

Syvemmälle johtamiseen on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä johtamisosaamista syventävä koulutus, joka tukee itsereflektiota ja itsensä kehittämistä johtajana. Koulutus on suunnattu kokeneille johtajille, jotka kokevat hyötyvänsä verkostoitumisesta, oppimisyhteisöstä ja prosessinomaisesta etenemisestä oman kehittymisensä tueksi.

Syvemmälle johtamiseen on Kirkon koulutuskeskuksen järjestämä johtamisosaamista syventävä koulutus, joka tukee itsereflektiota ja itsensä kehittämistä johtajana. Koulutus on suunnattu kokeneille johtajille, jotka kokevat hyötyvänsä verkostoitumisesta, oppimisyhteisöstä ja prosessinomaisesta etenemisestä oman kehittymisensä tueksi.

Koulutuskokonaisuus tarjoaa ohjatun, kaksi vuotta kestävän oppimispolun (15 op). Tämän jälkeen on mahdollista jatkaa, oman kiinnostuksen pohjalta, yhteisölliseen valmennusprosessiin (+ 15 op). 

Koulutukseen osallistuminen merkitsee lähtökohtaisesti kahta valintaa: 

 • johtamistyön tunnistamista omalla kohdalla keskeiseksi työn sisällöksi ja identiteetin lähteeksi
 • sitoutumista kahden vuoden koulutuskokonaisuuteen 

Työskentelykulttuuri ja osaamistavoitteet

Työskentelyssä luodaan ja mahdollistetaan kehittymisympäristö ja kokemuksellinen tila, joka:

 • tukee osallistujan oman potentiaalin tunnistamista ja käyttämistä,  
 • haastaa kokeilemaan uutta sekä ylittämään omia rajoja ja rajoituksia,
 • rohkaisee ajattelemaan, katsomaan, sanoittamaan ja hahmottamaan toimintaympäristöä ja työnsä lähtökohtia toisin sekä
 • mahdollistaa uusiutumisen johtajana haastaen pohtimaan sekä keskeisten prosessien johtamista että omaa rooliaan johtamistehtävissä.

Koulutuksen osaamistavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa oman kehittymispotentiaalinsa kokeneena johtajana sekä motivoituu hyödyntämään sitä,
 • jäsentää työnsä toimintaympäristöä ja sen lähtökohtia moniulotteisesti,
 • hahmottaa johtamisen suhteena ja sen kehittämisen koko systeemin yhteisenä prosessina.

Rakenne

 • Koulutus muodostuu kahden vuoden aikana kuudesta kolmen päivän teemallisesta jaksosta ja niiden välissä tapahtuvasta teemojen käytännön soveltamisesta, syventämisestä ja hyödyntämisestä omaan työhön. Kullakin jaksolla keskitytään yhteen teemaan, jonka sisällön tuottavat ulkopuoliset asiantuntijat puheenvuoroillaan sekä osallistujat asiantuntemuksellaan ja kokemuksillaan. 
 • Toisen vuoden aikana konkretisoituu myös päätös mahdollisesta kehittymispolun jatkamisesta oppimisyhteisön itseohjautuvana ja mentorien tukemana prosessina.

Lisätietoja  

Tietoja koulutuksesta saa toteutussuunnitelmasta ja Kirkon koulutuskeskuksen johtamiskouluttajilta (Terttu Malo terttu.malo@evl.fi ja Markku Tynkkynen markku.tynkkynen@evl.fi). 

Ota yhteyttä

kouluttaja
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Terttu Malo on kehittämistyön ja konsultoinnin kokenut ammattilainen. Hän on toiminut sekä konsulttina, yrittäjänä että johtajana. Hänen vastuualueeseensa kuuluu Organisaatiokonsultoinnin erityiskoulutus ja johtamisen koulutuskokonaisuuksia.

Malo on kehittänyt konsultoinnin menetelmiä erityisesti alueellisen ja paikallisen yhteistyön, innovatiivisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Koulutukseltaan hän on kasvatustieteilijä, työnohjaaja ja vaativan erityistason organisaatiokonsultti (MA in AOC, London City University).

Kouluttaja
Kirkon tutkimus ja koulutus
JÄRVENPÄÄNTIE 640 S
04400 Järvenpää

Markku Tynkkynen työskentelee työnohjauksen ja johtamisen kouluttajana. Aiemmin hän on työskennellyt pari vuosikymmentä Lahdessa seurakuntapappina. Teologin koulutuksen lisäksi Markku on kouluttautunut työnohjaajaksi sekä organisaatiokonsultiksi. Merkittävimmät luottamustehtävät ovat olleet yksi kausi kirkolliskokouksen jäsenenä ja kuusi vuotta Suomen työnohjaajat ry:n puheenjohtajana.

Päivitetty