Hyppää sisältöön

Kirjo III, 30 op – Johtamisen erityiskoulutus

Kirjo III – Johtamisen erityiskoulutuksessa syvennetään kehittämistyön ja johtamismenetelmien osaamista. Koulutuksessa painotetaan opitun soveltamista osallistujien omassa arkityössä.

Kirjo III -koulutuskuvaus

Koulutuskuvauksesta löydät tarkemmat tiedot koulutuksesta.

  • Kirkkoherrat
  • Talous- ja hallintojohtajat
  • Eri työalojen johtavat tehtävät
  • Alueellisesti organisoitujen yksiköiden johtavat tehtävät

Koulutuksen käytyään osallistuja

  • osaa johtaa ja kehittää seurakuntaa ja omaa osaamistaan strategialähtöisesti, toimintaympäristön kompleksisuus ja henkilöstöjohtamisen mahdollisuudet huomioiden
  • johtaa toimintaa ja taloutta hyödyntäen yhteistyö- ja vaikuttamistaitojaan
  • hyödyntää käytännössä erilaisia kehittämismenetelmiä ml. kokeilevaa kehittämistä
  • ymmärtää syvällisesti kirkollista johtamista ja tunnistaa kirkon organisaatiokulttuurin erityispiirteet
  • ymmärtää itsetuntemuksen ja reflektoinnin merkityksen osana vaativaa johtamistyötä.
Päivitetty