Suoratoiston suunnittelun tarkistuslista

Millaiselle kohderyhmälle suoratoisto on tarkoitettu?

Kohderyhmä voi vaikuttaa esim. siihen, mitä alustaa suoratoistolle kannattaa käyttää. Onko kaikilla kohderyhmään kuuluvilla esim. Facebook-tunnukset tai muuten pääsy Facebook Liveen?

 

Millaista sisältöä suoratoistossa on tarkoitus välittää?

Esim. musiikkisisällön jakamisessa eri alustoilla on erilaiset tekijänoikeus- ja lisenssikäytännöt. Nyrkkisääntö on, että musiikkisisältöä kannattaa suoratoistaa vain Youtuben kautta. Tutustu asiaan tarkemmin tekijänoikeuksia käsittelevässä kohdassa.

 

Miten monta seuraajaa suoratoistolle on odotettavissa?

Tälläkin on merkitystä alustavalinnan suhteen. Pienen kohderyhmä kanssa voi toimia Skype-videopuhelukin.

 

Mikä on tilaisuuden aloitus- ja lopetusaika ja onko siinä taukoja?

Tällaiset tiedot olisi hyvä välittää kohderyhmälle hyvissä ajoin ennen suoratoistoa ja suoratoiston yhteydessä (nettisivulla, suoratoiston kuvauksessa tms.). Kannattaa miettiä etukäteen, mitä suoratoistolle tehdään tilaisuuden taukojen tai sellaisten osuuksien aikana, joita ei haluta suoratoistaa. Suoratoisto voidaan esim. katkaista kokonaan tai sitten vain sen äänet mykistetään ja kamera käännetään kuvaamaan sopivaa kohdetta.

 

Mikä on odotettavissa oleva osallistujamäärä paikan päällä?

Tällä on vaikutusta moniin asioihin kuten, miten monta kameraa tarvitaan, miten kamerat asemoidaan ja miten äänentallennus järjestetään.

 

Millaisia ohjelmaosuuksia on tulossa (yksi puhuja, paneeli, yleisökeskustelua)?

Tällä on vaikutusta moniin asioihin (ks. osallistujamäärä). Erityisesti äänentallennuksen ratkaisuun kannattaa kiinnittää huomiota. Suoratoiston seuraaja voi sietää kohtalaisen huonoakin kuvaa, mutta huono äänenlaatu karkottaa tehokkaasti seuraajat.

 

Millaisessa tilassa striimaus toteutetaan?

Ks. edellinen kohta. Erilaiset tilat aiheuttavat myös erilaisia haasteita valaistuksen suhteen. Riittävä valon määrä on ensiarvoisen tärkeää kuvan laadun kannalta. Hyvä yleisvalaistus (keinovalo tai luonnonvalo) on aina helpompi ratkaisu kuin erityisen valaistuksen rakentaminen.

 

Onko tilassa äänentoistolaitteistoa, josta saadaan ulos ääni striimiä varten?

Riittävän hyvän äänenlaadun tuottaminen suoratoistoon on usein vaikeampaa kuin hyvän kuvan tuottaminen. Jos tilassa on käytössä äänentoistolaitteisto, sen äänisignaalia kannattaa aina koittaa hyödyntää suoratoistossa, ts. siirtää se suoratoiston ääneksi. Tämän edellytyksenä on kamera tai äänimikseri, johon äänisignaali voidaan tuoda.

 

Seuraavia kysymyksiin pitää vielä tuottaa tekstiä:

Mihin tilaisuus halutaan striimattavan (Youtube, Facebook, joku muu)?

Halutaanko tilaisuudesta vuorovaikutteinen eli esim. halutaanko, että striimin seuraajat voivat kysyä kysymyksiä tilaisuuden esiintyjiltä?

Onko striimi julkinen vai piilotettu, jolloin löytyy etukäteen jaettavalla osoitteella?

Halutaanko tilaisuudesta tallenne tiedostona tai halutaanko, että se löytyy jatkossakin esim. Youtubesta julkisena tai piilotettuna?

Varsinkin kahdesta viimeksi mainitusta asiasta on syytä keskustella hyvissä ajoin etukäteen tilaisuuden esiintyjien kanssa, jotta esimerkiksi tekijänoikeuksista ei tule kiistaa jälkeen päin. Tilaisuuden osallistujille pitää myös selvästi ilmoittaa, että tilaisuus striimataan ja esimerkiksi kaikki yleisökysymykset menevät verkkoon ja tallenteeseen.

Päivitetty