Hartauspuhujan vastuu

Yleisradion hallituksen sekä Hartausohjelmien valvontaelimen ohjeet hartausohjelmiin. Hartauspuhujan vastuulla on, että hän noudattaa hartauksille asetettuja sisältöohjeita sekä välittää tarvittavat tiedot hartauden musiikista.

Hartausohjelmien valvontaelin (8.3.1985)

  1. Hartausohjelmissa kukin kirkkokunta ja kristillinen yhteisö voi tuoda esille oman uskontulkintansa. Ohjelmissa voidaan käsitellä niitäkin uskonkysymyksiä, joista mainitut kirkot ja yhteisöt ovat keskenään eri mieltä. Toisten tulkintapoja vastaan ei kuitenkaan tule polemikoida eikä niitä tule halventaa.

  2. Kun hartausohjelmissa käsitellään ajan ilmiöitä ja keskustelunaiheita, puhuja ei saa toimia tuomarina keskeneräisissä kiistakysymyksissä eikä esittää yksipuolisia tai halventavia väitteitä.

  3. Kaupallinen mainonta on kielletty kaikissa Yleisradion ohjelmissa. Kielto koskee myös rahankeräyksiä ns. hyviin tarkoituksiin. (Poikkeuksena on Yleisradion hallintoelimissä tehty päätös Yleisradion osallistumisesta tiettyyn keräysprojektiin.) Jumalanpalveluksessa saa ilmoittaa kolehdin ja sen kohteen, mutta ei vedota erikseen radionkuuntelijoihin tai televisiokatselijoihin.

  4. Hartausohjelmien vastaavat ohjelmatoimittajat toimivat valvontaelimen esittelijöinä. Vastaavien ohjelmatoimittajien tulee läheisessä yhteistyössä valvontaelimen kanssa huolehtia siitä, että hartausohjelmien taso täyttää ne vaatimukset, jotka Yleisradio asettaa kaikelle tuotannolleen. Puhujien on otettava huomioon ne muotoa ja esiintymistä koskevat vastaavien ohjelmatoimittajien ohjeet, jotka omalta osaltaan tähtäävät tämän tason takaamiseen.

  5. Hartausohjelmissa esiintyvä henkilö on velvollinen antamaan vaadittavat tiedot ohjelmassa käytetystä musiikista ja kirjallisuus-sitaateista sekä muusta, esim. kuvallisesta materiaalista, joka kuuluu tekijänoikeuslain piiriin.

  6. Seurakunnallisissa luottamusmies- ja henkilövaaleissa noudatettavista karanteenisäännöistä päättää valvontaelin.

  7. Valvontaelin voi kieltää hartausohjelmissa esiintymästä henkilön, joka ei seuraa näitä ohjeita.

Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstön mukaan Yleisradion tulee pyrkiä edistämään ja vahvistamaan yhteiskunnallisia ja inhimillisiä perusarvoja, kuten demokratiaa, sananvapautta, ihmisoikeuksia, suvaitsevaisuutta myös vähemmistöjä kohtaan, eettistä elämänkatsomusta ja terveitä elämäntapoja.

Yleisradio ei pyri minkään tietyn maailmankatsomuksen istuttamiseen yleisöönsä vaan omakohtaisten katsomusten rakennusosien tarjontaan.

Radiovastuulaki mainitsee mm. seuraavat rikokset, joihin ohjelmissa ei saa syyllistyä: kunnianloukkaus (esim. herjaus ja solvaus), jumalanpilkka ja uskonrauhan rikkominen, erinäiset valtioon kohdistuvat rikokset (esim. ystävyydessä olevan valtionpäämiehen kunnian loukkaaminen ja vieraan valtion halventaminen).

Vastaavalla ohjelmatoimittajalla (radion suomenkielisten hartausohjelmien osalta Kirkon viestinnän ohjelmapäällikkö) on halutessaan oikeus ohjelman ennakkotarkastukseen.

Vaaleihin liittyvät esiintymisrajoitukset

Yleisradion hallitus (23.4.1996)

Eduskunta-, kunnallis-, tasavallan presidentin ja mahdollisten muiden valtiollisten vaalien yhteydessä noudatetaan seuraavia periaatteita:

Pääsääntö

Ennen valtiollisia vaaleja lähetettävissä ohjelmissa ei pääsääntöisesti sovelleta ehdokkaiden esiintymisrajoituksia.

Ohjelmayksiköiden tulee kuitenkin huolehtia siitä, että kukaan ei tällöin saa erityistä etua muihin ehdokkaisiin nähden. Esiintymisen tulee myös olla ohjelmallisesti perusteltua.

Käytäntö

Jos olet ehdokkaana jossakin vaalissa (myös kirkolliset ja seurakunnalliset) ja hartauksiesi lähetysaika sijoittuu kuukautta ennen vaalia tai vaalipäivään, ota yhteys ohjelmapäällikkö Kimmo Saarekseen.

ohjelmapäällikkö
Kirkon viestintä
Ohjelmapalvelut
Eteläranta 8
00130 Helsinki
Päivitetty