Hyppää sisältöön

Ovet auki kirkkoon ja kasvuun

Viestimme eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille. Muistutamme kasteen roolista ja siitä, että seurakunta on turvallinen paikka kasvaa. Kutsumme ihmisiä hengellisen kasvun polulle koko elämän aikana. Otamme huomioon, että ihmisten hengelliset tarpeet ovat erilaisia ja vaihtelevat yksilötasolla elämänkaaren eri vaiheissa.

Viestinnässä on hyvä liittyä mm. Polku-kokonaissuunnitelmaan. Se on toimintamalli, joka ohjaa koko seurakuntaa toimimaan niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittynä seurakunnan yhteydessä, itselleen tyypillisillä tavoilla.
Polku - toimintamalli - evl.fi

Kohtaamme ja kutsumme ihmisiä henkilökohtaisesti. Instituution äänen sijaan annamme tilaa kasvoille ja ihmisen äänelle. Vahvistamme viestinnän keinoin kirkon jäsenyyttä ja jäsenkokemusta.

[Esimerkki Tervetuloa seurakuntaan -paketista]

Kutsumme tapahtumiin kuvaavalla ja visuaalisella viestinnällä. Kerromme tapahtumista ja kohtaamisista niin, että harvoin osallistuvakin innostuisi ja rohkaistuisi mukaan. Seurakuntalaiset ovat mukana paitsi tekemässä myös viestimässä, ja kannustamme ja tuemme heitä siinä.

Kehitämme kirkon tunnistettavuutta. Kirkon yhteistä ilmettä kehitetään edelleen. Tunnistettavuus ja sitä kautta laajempi huomioarvo saavutetaan yhdessä tekemällä. Seurakuntien ei tarvitse visuaalisesti kilpailla keskenään.

Yhtenäisen ilmeen ansiosta seurakuntalainen tunnistaa oman seurakuntansa. Kun seurakuntien visuaaliset ilmeet etenevät kohti sukulaisuutta, se auttaa ihmisiä hahmottamaan kirkon kokonaisuutena.

Mahdollistamme kirkon vuorovaikutteista toimintaa digitaalisesti. Digitaalisuus tuo mahdollisuuksia niin hengellisyyden toteuttamiseen kuin vaikkapa diakoniatyöhönkin. Toteutamme verkkohartauksia, striimattuja jumalanpalveluksia ja muita paikasta riippumattomia hengellisyyden ja yhteisöllisyyden muotoja. Teemme tuotantoja yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa. Etsimme uusia vuorovaikutteisia digitaalisia väyliä ja kanavia ja otamme niitä rohkeasti viestinnänkin käyttöön.

Päivitetty