Hyppää sisältöön

Ajankohtaista

Tämän sivun alta löydät uutisvirtamme sekä ajankohtaisia tapahtumia, teemoja, hankkeita, videoita, tarinoita sekä linkkejä somekanaviimme.

Mistä työssämme on kyse?

Katso video Kasvua kaiken ikää - Kirkko lasten, nuorten ja perheiden parissa

 

Kansallisen lapsistrategian toimeenpano Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa 

Kansallinen lapsistrategia julkaistiin keväällä 2021, ja se koskee kaikkia alle 18-vuotiaita. Strategiassa ja sen toimeenpanossa huomioidaan laajasti myös perheet, joissa lapset elävät, sekä lapsuuden ja aikuisuuden nivelvaiheessa olevat nuoret aikuiset. Strategia nojautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen sekä muihin Suomea koskeviin perus- ja ihmisoikeusvelvoitteisiin. Lapsistrategian tavoitteena on luoda lapsen oikeuksia kunnioittava, lapsi- ja perhemyönteinen Suomi.  

Kirkkona liitymme samoihin tavoitteisiin yhteiskunnan kanssa. Jeesus asetti lapsen konkreettisesti keskiöön ja aikuisille esikuvaksi. Yhteiskunta, jonka keskiössä on lapsi, huomioi lapsen edun ensisijaisuuden ja toimii turvallisen ja tasapainoisen kasvun mahdollistamiseksi.  

Kirkkomme on ollut mukana lapsistrategian valmistelussa ja halunnut vaikuttaa yhteiskunnan yhteisen strategian sisällä ja osana sitä. Toisaalta on nähty tärkeänä, että kirkko kehittää myös omaa toimintaansa lapsilähtöiseksi ja perheitä huomioivaksi.  

Lisätietoja: Lapsistrategia.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Päivitetty