Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelujen muotosohjelmassa on ensisijaista lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Näin voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Lapsi- ja perhepalvelut uudistetaan siten, että ne vastaavat nykyistä paremmin lasten, nuorten ja perheiden tarpeita.

Ensisijaista uudistuksessa on lapsen etu ja oikeudet sekä vanhemmuuden tuki. Näin voidaan vähentää lasten, nuorten ja perheiden eriarvoisuutta. Muutosohjelmaa johtavat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM).

Seurakunnille LAPE on kutsu yhteistyöhön. Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi on myös kirkon tehtävä. LAPE tarjoaa uusia mahdollisuuksia perheiden tavoittamiseen.

  • Seurakuntien edustajia tarvitaan mukaan kuntien, maakuntien ja valtakunnallisen tason LAPE-ryhmiin suunnittelemaan perhekeskuksia ja yhteistä toimintaa.
  • Seurakuntien edustajat pitävät esillä seurakuntien tarjoamia palveluita sekä henkilökunnan osaamista.
  • Seurakunnat ovat toivottuja yhteistyökumppaneita. Kirkon ihmisten osaamiseen luotetaan. Kirkko voi monin tavoin edesauttaa perhekeskusten toteutumista ja siten perheiden hyvinvointia.
  • Kirkko on Suomessa ainutlaatuisen kattava palvelujen tarjoaja: jokainen suomalainen asuu jonkin seurakunnan alueella.

Linkkejä 

Tapahtumat