Tutkimuksia ja tausta-aineistoja

Lähetä tietoa oman seurakuntanne kartoituksista

Onko teidän seurakunnassanne tai yhteisössänne tehty aiheeseen liittyvää tutkimusta tai kartoitusta. Lähetä siitä tietoa hankkeelle osoitteeseen katri.vappula@evl.fi

Kiitos!

Päivitetty