Kristittynä kasvaminen

Miten voisimme tukea kristillisen identiteetin vahvistumista lapsuudessa ja nuoruudessa, niin että nuori aikuinen haluaa oman lapsensakin tulevan kastetuksi ja kasvavan kristityksi?

Hankkeen kirkkopolku osassa työstetään yhdessä seurakuntien kanssa kristillisen kasvatuksen vahvistamista.

Norjan kirkossa on tehty Störst av alt - kristilisen kasvatuksen suunnitelma ikävuosille 0-18. Olisiko siitä mahdolista ottaa soveltaen mallia myös Suomeen? 

Päivitetty