Hankkeen esittely

Monille kaste on tärkeä. Se kuuluu omaa elämän ja suvun perinteisiin. Saman hyvän haluaa jakaa myös lapsilleen. Kaikkialla perinteet eivät kuitenkaan enää kanna. Monissa seurakunnissa pohditaan laskevien kastetilastojen äärellä, miten tukea nuoria aikuisia, jotka pohtivat lapsensa kastetta.

Kaste ja kummius -hanke tiiviisti (pdf)

Tietopaketti hankkeesta

Kaste ja kummius -hankkeessa on kolme laajaa kehittämisaluetta: 

  • kaste
  • kummius
  • kristittynä kasvaminen

Onko vastauksena yhteinen kastepäivä, johon kasteperheet voivat osallistua matalalla kynnyksellä? Olisiko tietoa kasteesta ja kastejuhlasta hyvä saada jo osaksi perhevalmennusta? Arvostavatko nuoret aikuiset henkilökohtaista yhdeydenottoa vai postitse välitettyä esitettä, joka avaa kasteen merkitystä nykykielellä? Riittääkö seurakunnan laadukas perustyö? Miten toimisi pitkällä tähtäimellä kehitetty kristityn identiteettiä syvällisesti tukeva kirkon kasvatuksen polku?

Kaste ja kummius -hanke on kirkolliskokouksen hyväksymä kirkkohallituksen erillishanke vuosille 2018 - 2020. Hanke liittyy seurakuntien rintamaan tukemalla, koordinoimalla ja kokoamalla kasteeseen ja kummiuteen liittyvää kehittämistyötä ja viestintää. Hankkeen yleistavoitteena on turvata kasteen asema suomalaisten perheiden elämässä.


Hankkeen blogi 

Hankkeen facebook -sivut kirkon & kirkon järjestöjen työntekijöille löytyvät nimellä Kaste ja kummius -hanke

Lisätietoja

Katri Vappula
katri.vappula@evl.fi 
p. 050 529 8061