Hyppää sisältöön

Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen avustustoiminnan tilastot

Näihin tilastoihin on koottu kirkon kanssa sopimuksen tehneiden, kansainvälistä työtä tekevien järjestöjen antamat tiedot seurakuntien ja yksityisten osoittamasta taloudellisesta tuesta.

Kaaviokuva, jonka mukaan järjestöt ovat käyttäneet tuloistaan ulkomailla tapahtuvan työn toteuttamiseen keskimäärin 76,4 %, viestintään ja varainhankintaan kotimaassa 18,1 % sekä yleishallintoon 5,4 %.
Järjestöjen kulujen jakauma ulkomaiseen työhön ja sen tukitoimiin 2018
Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille

Kirkon lähetystyön toimikunnan 2018 antama suositus seurakunnan talousarviomäärärahojen jakamisen perusteiksi. Suosituksessa keskeistä on, että talousarviomäärärahoja osoitetaan nimenomaan kirkon sopimusjärjestöille.

Kirkon kansainvälisen työn taloudellinen tukeminen on osa seurakunnan missionaarisuuden toteuttamista.

  • Kirkon ulkomaisen työn taloudellinen perusta on seurakuntien varassa.
  • Seurakunta voi kanavoida talousarviomäärärahojaan ulkomailla tapahtuvan työn toteuttamiseksi kirkon lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kautta.
  • Seurakunta päättää itsenäisesti sekä ne järjestöt, joiden kautta se haluaa toteuttaa kansainvälistä vastuutaan että niille jaettavat summat.

Taloudellisen tuen tilastojen koonti ilmestyy yleensä loppukeväästä, kun järjestöt ovat saaneet valmiiksi oman kirjanpitonsa ja ilmoittaneet tukisummat Kirkon lähetystyön keskukselle.

Vanhempia tilastoja voi kysyä osoitteesta evl-klk@evl.fi.

Ota yhteyttä

asiantuntija
Ulkoasiain osasto
Kirkon lähetystyön keskus
Eteläranta 8
00130 Helsinki

Kansainvälisen työn koulutukset, viestintä ja kannatustilastot, yhteydet hiippakuntien kansainväliseen työhön, järjestöyhteistyö

Päivitetty