Kirkon lähetystyön ja kansainvälisen avustustoiminnan tilastot

Näihin tilastoihin on koottu kirkon kanssa sopimuksen tehneiden lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun antamat tiedot seurakuntien ja yksityisten osoittamasta taloudellisesta tuesta.

Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille

Kirkon lähetystyön toimikunnan 2018 antama suositus seurakunnan talousarviomäärärahojen jakamisen perusteiksi.

Tilastot julkaistaan huhtikuun puolen välin tienoissa riippuen siitä, miten järjestöt saavat oman tilinpäätöksensä hyväksyttyä.

Kirkon kansainvälisen työn taloudellinen tukeminen on osa seurakunnan missionaarisuuden toteuttamista.

  • Kirkon ulkomaisen työn taloudellinen perusta on seurakuntien varassa.
  • Seurakunta voi kanavoida talousarviomäärärahojaan ulkomailla tapahtuvan työn toteuttamiseksi kirkon lähetysjärjestöjen sekä Kirkon Ulkomaanavun kautta.
  • Seurakunta päättää itsenäisesti sekä ne järjestöt, joiden kautta se haluaa toteuttaa kansainvälistä vastuutaan että niille jaettavat summat.
Taloudellisen tuen tilastojen koonti ilmestyy yleensä loppukeväästä, kun järjestöt ovat saaneet valmiiksi oman kirjanpitonsa ja ilmoittaneet tukisummat Kirkon lähetystyön keskukselle.

Liitteet

Päivitetty