Hyppää sisältöön

Strategiat

Ovet auki on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2026. Löydät täältä kirkon yhteisen strategian ja muita strategisia asiakirjoja.

Ovet auki on kirkon strategia vuoteen 2026

Ovet auki -strategia on kirkon elämän ja toiminnan yhteinen suunta. Kun strategiaa lähdetään toteuttamaan, seurakunnat ja muut kirkolliset toimijat arvioivat, miten yhteisiä tavoitteita voidaan paikallisesti tai toimijakohtaisesti parhaiten edistää.

Löydät täältä myös oppaan seurakuntien strategiatyöhön sekä kirkon linjauksia ja kehittämisasiakirjoja.

Tapahtumat

null Kirkko mukana kansallisessa AuroraAI-tekoälyohjelmassa

Kirkko mukana kansallisessa AuroraAI-tekoälyohjelmassa

AuroraAI on valtiovarainministeriön koordinoima kansallinen tekoälyohjelma, jossa kirkko on mukana.  AuroraAI:n tavoitteena on ihmislähtöinen toimintamalli, jossa tekoäly auttaa kansalaisia ja yrityksiä hyödyntämään palveluita oikea-aikaisesti ja eettisesti.
Julkaistu 18.5.2021
AuroraAI-tekoälyohjelman logo, jossa lukee AuroraAI.

Kirkkohallitus ja pilottiseurakunnat tekevät valtiovarainministeriön kanssa yhteistyötä. Pilottina kehitetään rippikoulujen käyttöön tekoälyä hyödyntävä sovellus, joka auttaa nuoria pohtimaan omaa elämäänsä ja tukee sen kautta nuorten hyvinvointia.

Samalla sovellus tukee rippikoulujen suunnittelemista yhdessä nuorten kanssa sekä rippikoulujen kehittämistä paikallisesti ja valtakunnallisesti. 

Sovelluksen pilotoinnissa on mukana seurakuntia Turusta, Espoosta, Tampereelta, Oulusta ja Mikkelistä. Sovelluksen ensimmäinen pilotointi toteutetaan kesällä 2021.

Kokonaisuudessaan AuroraAI-ohjelmassa toteutetaan AuroraAI-verkko, jonka tarkoitus on kytkeä julkisen hallinnon organisaatioiden palvelut yhteen vuorovaikuttamaan myös muiden sektorien palvelujen kanssa. Verkolla parannetaan erityisesti julkisten palveluiden ja palvelun käyttäjien kohtaamista ja huolehditaan, ettei resursseja mene hukkaan.

Lisätietoja: evl.fi/aurora-ai

Takaisin