Seurakuntien kokeilutoiminnan avustukset

Kirkolliskokous on myöntänyt vuodelle 2024 seurakuntien kokeilutoimintaan 155 000 euroa. Avustus on tarkoitettu seurakuntien toimintaan, talouteen tai hallintoon liittyviin innovaatioihin. Kokeilutoiminnan avustaminen on osa kirkon Ovet auki -strategian toteuttamista. Ovet auki uusille mahdollisuuksille kohdassa kannustetaan toteuttamaan kokeiluja ja vahvistamaan kokeilukulttuuria, epäonnistumisia pelkäämättä.

Avustuksen hakeminen Kirkkohallitukselta

Tietoa hakuajankohdasta ja hakuprosessista päivitetään lähiaikoina.

Hakukriteerit

a) Hakijan tulee olla seurakunta, seurakuntayhtymä tai kirkollinen järjestö. Kirkollinen järjestö voi hakea avustusta ainoastaan yhdessä seurakunnan tai seurakuntayhtymän kanssa. Avustuksen tulee kohdentua seurakuntien/seurakuntayhtymien kokeilutoiminnan tukemiseen.

b) Avustettavan kokeilutoiminnan tulee olla uudenlainen paikallinen, alueellinen tai valtakunnallinen toimintaan, talouteen tai hallintoon liittyvä innovaatio.

c) Valinnassa painotetaan ensisijaisesti hankkeita, jotka toteutetaan yhteistyössä yhden tai useamman kumppanin kanssa.

d) Etusijalla ovat hankkeet, joiden suunniteltuja lopputuloksia voidaan hyödyntää paikallisuutta laajemmin.

e) Kokeilutoimintaan myönnettävästä avustuksesta voi käyttää henkilöstökuluihin korkeintaan 50 %. (Kokeilutoiminnan alustava budjetti toimitettava hakemuksen liitteenä.)

f) Avustuksen käytöstä raportoidaan Kirkkohallitukselle.

Yksittäisille kokeilutoiminnan avustuksille ei ole asetettu euromääräistä ylärajaa. Hakemusten perusteella tehdään kokonaisarvio siitä, minkä verran avustusta myönnetään yksittäisille hankkeille. Avustushakemusten käsittelyssä huomioidaan kokeilun innovatiivisuus, yhteistyö ja levitettävyys. Lisäksi painotetaan diakoniatyötä kehittäviä kokeiluja. Avustettavat kohteet päätetään kokonaisarvioinnin perusteella.

Kokeilutoiminnan arviointikriteerit

Avustushakemusten käsittelyssä huomioidaan kokeilun innovatiivisuus, yhteistyö ja levitettävyys. Lisäksi painotetaan diakoniatyötä kehittäviä kokeiluja. Avustettavat kohteet päätetään kokonaisarvioinnin perusteella.

Innovatiivisuus (1-10 pistettä)

 1. Toiminta on luonteeltaan kokeilevaa ja testaa uudenlaista ratkaisua tunnistettuun haasteeseen; tarve ja uutuusarvo?
 2. Mitä kokeilu muuttaa, kehittää seurakuntien toiminnassa? Nimeä muutostavoitteet nykytilasta – tavoitetilaan – millä mittareilla muutos osoitetaan?
 3. Kokeilu on käyttäjälähtöinen ja ottaa kohdejoukon tarpeet huomioon; Nimeä kohdejoukko, joka voi olla seurakuntalaiset, kuntalaiset, työntekijät jne. tavoitettavien henkilöiden lukumäärä?

Yhteistyö (1-5 pistettä)

 1. Kokeilu on laajemman verkoston yhteiskehittämistä yhteiseen tavoitteeseen; onko määritelty?
 2. Kokeilun opeista hyötyy laajempi verkosto; verkoston laajuus ja laatu? (kumppaneiden lukumäärä, tahot eriteltynä)
 3. Kokeilu luo uusia yhteistoimintaverkostoja tai -malleja; määrittely?
 4. Kokeilun onnistuessa verkosto voi resursoida sitä tulevaisuudessa (jatkuvuus)

Levitettävyys (1-5 pistettä)

 1. Kokeilun tulokset/ tuotos on potentiaalisesti hyödynnettävissä ja laajemmin skaalattavissa.
 2. Ratkaisu tai toimintamalli on levitettävissä useisiin eri toimintoihin tai käyttökohteisiin; minne? Onko määritelty?
 3. Oppien kokoaminen ja levittäminen; mitä kokeilusta opittiin, kehittämisideoiden viestiminen.

Kokeilurahoituksen kohdentumisen erittely:

 • Erittely resurssin käytöstä ja aikataulusta valmiille lomakepohjalle (henkilöstöresurssi (max 50 %), laite- ja it-kulut, matkakulut.
 • Raportoinnin yhteydessä avustuksen/rahoituksen pääkirja, josta käy ilmi, mihin rahoitus on käytetty.
Takaisin sivun alkuun