Hyppää sisältöön

Kirkkolainsäädännön kommentaari

Mikä kirkkolainsäädännön kommentaari on ja milloin se julkaistaan?

Kirkolliskokous hyväksyi toukokuussa 2018 uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2018 kirkkolainsäädännön kommentaarin kirkkohallituksessa vuosina 2019-2020 toteutettavaksi hankkeeksi. Hankkeen tarkoituksena on kirjoittaa sähköinen kommentaari kirkkolainsäädännöstä lainsoveltajien tueksi. Kommentaari palvelee käyttäjiä ensisijaisesti seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä, hiippakunnissa sekä kirkon keskushallinnossa. Kommentaarissa on pyritty ottamaan huomioon oikeuskirjallisuus, oikeuskäytäntö (erit. kirkon oikeustapaukset, myös kuntapuolen oikeuskäytäntöä siltä osin kuin vaikutusta srk:n ja srk-yhtymien hallintoon), lainvalvojien ratkaisut sekä lain valmisteluaineisto.

Kirkkolain osuus kommentaarista on kirjoitettu vuoden 2019 aikana ja se tullaan julkaisemaan mahdollisimman lähellä uuden kirkkolain voimaantuloajankohtaa. Kirkkojärjestyksen osuus kirjoitetaan vuoden 2020 aikana ja lukuja julkaistaan vuoden 2020 aikana sitä mukaa, kun niitä valmistuu. Kommentaari julkaistaan julkisella evl.fi/plus -sivustolla erikseen suomeksi ja ruotsiksi. Kommentaari pyritään julkaisemaan molemmilla kielillä samaan aikaan. Käännöksen julkaisuajankohta riippuu osittain myös ulkopuolisen yhteistyötahon aikatauluista.

Hallituksen esitys uudeksi kirkkolaiksi on eduskunnan käsiteltävänä (HE 19/2019 ja täydennysesitys 93/2019). Esitys on tällä hetkellä (joulukuu 2019) perustuslakivaliokunnan käsittelyssä. Vasta sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta on saanut lausuntonsa valmiiksi, ryhtyy eduskunnan hallintovaliokunta käsittelemään kirkkolakiehdotusta. Hallintovaliokunnan mietintö valmistunee kevätkaudella 2020. Tämä tarkoittanee sitä, että toukokuussa 2018 kirkolliskokouksen hyväksymän uuden kirkkolainsäädännön voimaantulo siirtyy vähintäänkin ensi keväälle.

Kirkkolain voimaantulosta ja kommentaarin julkaisemisesta tullaan tiedottamaan erikseen.

Lisätietoja: lakimies Outi Perkiömäki (outi.perkiomaki@evl.fi)

Päivitetty