Hyppää sisältöön

Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2021

Kirkolliskokous hyväksyi 5.11.2020 Kirkon keskusrahaston talousarvion vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2021–2023. Kirkolliskokouksen päätös oli talousvaliokunnan esityksen mukainen.

Kirkkohallituksen päätösesitys kirkolliskokoukselle:

Kirkon yhteinen toiminta
1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella ja
vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2021 6,5 %.

Kirkon palvelukeskus 
2. vahvistaa, että Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät vuonna 2021
seuraavasti:

a. hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun,
b. asiakaskohtaiset palvelumaksut muodostuvat kiinteästä maksuosuudesta ja toteutuneisiin suoritemääriin perustuvasta muuttuvasta maksuosuudesta,
c. kiinteä maksuosuus muodostuu pohjaosuudesta sekä seurakuntatalouden
jäsenmäärän perusteella määritetystä osuudesta, 
d. suoritemäärinä käytetään järjestelmistä saatuja ajantasaisia suoritemäärätietoja tai työajanseurannan mukaisia työtunteja, suoritemääräperusteisten
veloitusten yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat,
e. palvelukeskukselle erillisiä lisäkustannuksia aiheuttavat toimintatavat ja
erikseen sovittavat asiakasprojektit veloitetaan asiakaskohtaisesti niistä
aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Kirkon keskusrahasto

3. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2021–2023
4. vahvistaa, että vuonna 2021 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 117 099 000 euron rahoituksesta 108 099 000 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti, 
5. 7 000 000 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon ja
6. Rahoituksesta 2 000 000 euroa jää jakamatta ja tämä osuus käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

----------------

Kirkolliskokouksen päätös 5.11.2020
 

Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2021–2023/Kyrkans centralfonds budget för 2021 och verksamhets- och ekonomiplan för 2021–2023

Käsittelyn pohjana oli talousvaliokunnan mietintö 5/2020 kirkkohallituksen esityksestä 5/2020 ja 5a/2020.

Yleiskeskustelussa käyttivät puheenvuoroja edustajat Tähtinen ja Sorvari, piispat Jolkkonen ja Häkkinen, edustaja Kaunisto, kirkkoneuvos Kääriäinen, vt. kirkkoneuvos Määttä, edustaja Korolainen sekä piispat Åstrand ja Häkkinen.

Asian käsittelyyn esteellisiksi todetut Kirkkoneuvos Kääriäinen ja vt. kirkkoneuvos Määttä poistuivat paikoiltaan. Kääriäinen on Kirkkopalvelut ry:n hallituksen jäsen ja Määttä diakoniarahaston hallituksen puheenjohtaja.

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä mietinnön ponnet 1–4 hyväksyttiin keskustelutta.

Kirkolliskokous päätti:

Kirkon yhteinen toiminta
1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2021 6,5 %;


Kirkon palvelukeskus
2. vahvistaa, että Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät vuonna 2021 seuraavasti:

a. hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun,
b. asiakaskohtaiset palvelumaksut muodostuvat kiinteästä maksuosuudesta ja toteutuneisiin suoritemääriin perustuvasta muuttuvasta maksuosuudesta,
c. kiinteä maksuosuus muodostuu pohjaosuudesta sekä seurakuntatalouden jäsenmäärän perusteella määritetystä osuudesta, 
d. suoritemäärinä käytetään järjestelmistä saatuja ajantasaisia suoritemäärätietoja tai työajanseurannan mukaisia työtunteja, suoritemääräperusteisten veloitusten yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat,
e. palvelukeskukselle erillisiä lisäkustannuksia aiheuttavat toimintatavat ja erikseen sovittavat asiakasprojektit veloitetaan asiakaskohtaisesti niistä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti;

Kirkon keskusrahasto
3. hyväksyä kirkkohallituksen esityksen 5a/2020 mukaisen ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2021–2023, seuraavin mietinnössä tarkemmin eritellyin vuoden 2021 talousarviomuutoksin:

a. vähennetään strategian toimeenpanohankkeen Työ verkossa -osiosta  83 900 euroa verkkopalvelujen uusimiseen, kehittämiseen ja ylläpitoon suunnatusta projektirahasta,
b. osoitetaan yhteistyösopimuksen tehneille järjestöille sopimuspohjaiseen yhteistyöhön:

Kirkkopalvelut 108 000 euroa
Kirkkopalvelut, Kirkkopäivät 50 000 euroa
Kirkkopalvelut, vaalimainonta 70 000 euroa
Lasten ja nuorten keskus 166 000 euroa
Suomen Merimieskirkko 261 000 euroa
Församlingsförbundet 24 000 euroa,

c. myönnetään Itä-Suomen yliopistolle soveltavien opintojen kehittämiseen 10 000 euron avustus,
d. myönnetään Helsingin yliopistolle tutkimustiedon näkyvyyden edistämiseen 10 000 euron avustus;

4. vahvistaa, että vuonna 2021 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 116 984 000 euron rahoituksesta:

a. 107 984 000 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaisesti,
b. 7 000 000 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon ja,
c. 2 000 000 euroa käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Päivitetty