Hyppää sisältöön

Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2020

Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodelle 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020-2022

Kirkkohallituksen päätösesitys kirkolliskokoukselle:

Kirkon yhteinen toiminta
1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2020 6,5 %.

Kirkon palvelukeskus
2. vahvistaa, että Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät vuonna 2020 seuraavasti:

a. hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun,
b. asiakaskohtaiset palvelumaksut muodostuvat kiinteästä maksuosuudesta ja toteutuneisiin suoritemääriin perustuvasta muuttuvasta maksuosuudesta,
c. kiinteä maksuosuus muodostuu pohjaosuudesta sekä seurakuntatalouden
jäsenmäärän perusteella määritetystä osuudesta,
d. suoritemäärinä käytetään järjestelmistä saatuja ajantasaisia suoritemäärätietoja tai työajanseurannan mukaisia työtunteja, suoritemääräperusteisten
veloitusten yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat,
e. palvelukeskukselle erillisiä lisäkustannuksia aiheuttavat toimintatavat ja erikseen sovittavat asiakasprojektit veloitetaan asiakaskohtaisesti niistä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti.

Kirkon keskusrahasto

3. hyväksyä oheen liitetyn ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2020–2022
4. vahvistaa, että vuonna 2020 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 115 710 000 euron rahoituksesta 106 410 000 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti,
5. 7 000 000 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon ja
6. Rahoituksesta 2 300 000 euroa jää jakamatta ja tämä osuus käytetään

a. Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön (2 000 000 euroa) ja
b. hautaustoimen tietojärjestelmän hankintaan, järjestelmän toteuttamiseen ja ylläpitoon (300 000 euroa).

----------

Kirkolliskokouksen päätös 8.11.2019 oli talousvaliokunnan esityksen mukainen.


Talousvaliokunnan mietintö 4/2019

Kirkkohallituksen esityksestä 3 ja 3a/2019: Kirkon keskusrahaston talousarvio vuodeksi 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2020–2022


Talousvaliokunta esittää, että kirkolliskokous päättää

Kirkon yhteinen toiminta
1. vahvistaa, että perusmaksu määräytyy laskennallisen kirkollisveron perusteella ja vahvistaa perusmaksun suuruudeksi vuonna 2020 6,5 %;

Kirkon palvelukeskus
2. vahvistaa, että Kirkon palvelukeskuksen palvelumaksut määräytyvät vuonna 2020 seuraavasti:

a. hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun,
b. asiakaskohtaiset palvelumaksut muodostuvat kiinteästä maksuosuudesta ja toteutuneisiin suoritemääriin perustuvasta muuttuvasta maksuosuudesta,
c. kiinteä maksuosuus muodostuu pohjaosuudesta sekä seurakuntatalouden jäsenmäärän perusteella määritetystä osuudesta,
d. suoritemäärinä käytetään järjestelmistä saatuja ajantasaisia suorite-määrätietoja tai työajanseurannan mukaisia työtunteja, suoritemäärä-perusteisten veloitusten yksikköhinnat ovat kaikille asiakkaille samat,
e. palvelukeskukselle erillisiä lisäkustannuksia aiheuttavat toimintatavat ja erikseen sovittavat asiakasprojektit veloitetaan asiakaskohtaisesti niistä aiheutuneiden kustannusten mukaisesti;

Kirkon keskusrahasto
3. hyväksyä kirkkohallituksen esityksen 3a/2019 mukaisen ehdotuksen Kirkon keskusrahaston talousarvioksi vuodeksi 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosiksi 2020–2022, seuraavin mietinnössä tarkemmin eritellyin vuoden 2020 talousarviomuutoksin:

a. Hiilineutraali kirkko 2030 -hankkeen määrärahasta vähennetään 85 000 euroa
b. talousarvioaloitteen 2/2019 pohjalta pyhiinvaellushankkeeseen osoitetaan 40 000 euroa
c. seurakuntien perinteisiin harkinnanvaraisiin toiminta-avustuksiin lisätään 45 000 euroa
4. vahvistaa, että vuonna 2020 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta
115 596 000 euron rahoituksesta
a. 106 596 000 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen jakoperusteen mukaisesti,
b. 7 000 000 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti ar-vokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon ja
c. 2 000 000 euroa käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Päivitetty