Kohderekisteri Basis

Kiinteistöhallintajärjestelmässä kaikki rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa, nk. kohderekisteri Basiksessa. Kohderekisterin käyttöönotto seurakunnissa pyritään ajoittamaan pääasiassa vuosille 2016 - 2018. Käyttöönotto toteutetaan alueelisissa käyttöönottoryhmissä asteittain sopien seurakuntatalouksien kanssa käyttöönoton ajankohdasta ja käyttöönottoryhmien muodostamisesta.

Seurakuntien käyttöön yhteinen kiinteistöhallintajärjestelmä Basis veloituksetta

Kirkon keskusrahasto on tehnyt vuonna 2015 Haahtela-yhtiöiden kanssa sopimuksen, minkä mukaisesti seurakunnat ja seurakuntayhtymät saavat ilmaiseksi käyttöönsä kiinteistöhallintajärjestelmän. Järjestelmän kustannuksista vastaa Kirkon keskusrahasto.

Järjestelmän avulla hoidetaan seurakuntien omistamien ja käytössä olevien rakennusten, kiinteistöjen, toimitilojen ja arvoesineiden hallintaan, reaaliaikaiseen ylläpitoon sekä tietojen hyödyntämiseen liittyvät tehtävät.

Haahtelan kiinteistöjen hoitoon liittyviä sovelluksia on jo aiemmin otettu käyttöön monissa seurakuntatalouksissa. Tavoitteena on laajentaa kiinteistöhallinnan perustoiminnot kaikkien seurakuntien käyttöön ja perustaa seurakuntien rakennus- ja kiinteistötiedoille yhteinen tietokanta, nk. kohderekisteri Basis.

Valtakunnalliset yksilöivät rakennustunnukset käyttöön

Kiinteistöhallintajärjestelmän rakennusten perustiedoissa hyödynnetään Väestörekisterikeskuksen (VRK) valtakunnallisia yksilöiviä rakennustunnuksia sekä VRK:n rakennusrekisterin tietoja. Kiinteistöjen perustietojen osalta tehdään yhteistyötä Maanmittauslaitoksen kanssa. Näin seurakuntatalouksien tehtäväksi jää tietojen tarkistaminen ja mahdollinen täydentäminen tai muuttaminen. Tämän arvioidaan helpottavan kiinteistöhallinnan tehtäviä seurakunnissa ja nopeuttavan käyttöönottoa.

Kiinteistöhallinnan lisätoiminnallisuuksien hankkiminen

Haahtelan ohjelmistopalvelut sisältävät useita rakennusten ja kiinteistöjen hallintaan liittyviä sovelluksia, kuten Kiinteistötieto, RES, rakennuttamistieto ja PRIS. Näitä sovelluksia seurakunnat voivat Kirkon keskusrahaston ja Haahtela-yhtiöiden välisen sopimuksen mukaisesti ja hintaliitteessä sovituin kustannuksin hankkia kilpailuttamatta käyttöönsä. Sovellukset voidaan ottaa käyttöön sopimalla tilauksesta erikseen suoraan Haahtela-yhtiöiden kanssa.

Päivitetty