Hyppää sisältöön

Fenomen

Fenomenbaserat arbete

Kyrkans gemensamma strategi grundar sig på att känna igen fenomen som är grundläggande för kyrkans framtid och som överskrider förvaltnings- och branschgränser. I början av strategin lyfter man fram en gemensam framtidsbild av centrala fenomen och strukturer i det kyrkliga livet. Fenomenen anknyter bland annat till teologisk utveckling, människans bekymmer och livsfrågor, förändringar i media, religiösa förändringstrender samt förändringar i kyrkans position.

 

Strategiska val

Kyrkans gemensamma strategi strävar efter att genomgripande granska kyrkans arbete samt söka ännu mer strategiska, långsiktiga och gemensamma verksamhetssätt. Strategin fokuserar på de viktigaste helheterna samt på val och prioriteringar som är gemensamma för alla aktörer. På en lokal nivå bör man bedöma hur man bäst kan främja de gemensamma målen. Alla gemensamma val berör inte alla aktörer på samma sätt – däremot är de bakomliggande fenomenen troligen de samma hos alla. I kyrkan behövs en gemensam vision för att lösa gemensamma problem.

Redigerad