Församlingens förvaltning

I nya modellstadgarna används den svenska översättningen av det av kyrkomötet godkända förslaget till kyrkolag. Regeringens proposition med förslag till kyrkolag översattes på nytt innan propositionen gavs till riksdagen.  Översättningen avviker till vissa delar från den tidigare översättningen. Vi kommer så snart som möjligt att justera paragraferna (på grå botten) i de svenskspråkiga modellstadgarna i den mån det behövs enligt den nya översättningen. Vi informerar på denna sida när mallarna har uppdateras.
Redigerad