Hyppää sisältöön

Nr 97 Kyrkostyrelsens beslut om att slopa underhållet av familjeakter och förmedlingen av flyttningsbetyg vid förandet av kyrkböckerna

Givet i Helsingfors den 26 oktober 2004

_______
 

Kyrkostyrelsen har med stöd av 16 kap. 2 a § (619/1998) i kyrkolagen föreskrivit följande:

1 §
 

Vid förandet av kyrkböckerna i församlingarna och centralregistren slopas underhållet av familjeakter och förmedlingen av flyttningsbetyg (flyttningsfamiljeakter) från och med den 1 januari 2005.

Uppdateringen av uppgifterna i medlemsregistren baserar sig från och med den 1 januari 2005 på ett adb-baserat medlems­datasystem.

2 §
 

Händelser som medför ändringar i de uppgifter som införts på en familjeakt, och som har inträffat den 31 december 2004 eller tidigare noteras inte i uppgifterna på familjeakten från och med den 1 april 2005.

I fråga om flyttningar som gäller församlingsmedlemmar och som inträffat den 31 december 2004 eller tidigare förmedlas inte flyttningsbetyg från och med den 1 april 2005.

________
 

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2005.

 

Redigerad