Hyppää sisältöön

Nr 96 Biskopsmötets beslut om den undervisning som skall ges den som ansluter sig till kyrkan

Givet i Uleåborg den 15 september 2004

_______
 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. i kyrkolagen och 3 kap. 4 § 2 mom. i kyrkoordningen meddelat följande närmare föreskrifter om den undervisning som avses i 1 kap. 3 § 1 mom. 3 punkten i kyrkoordningen:

1 §
 

En person som upptas som medlem i kyrkan och som är 15–17 år skall delta i undervisning enligt den plan för konfirmandarbetet som godkänts av biskopsmötet. Undervisningen skall omfatta minst 20 timmar före anslutningen till kyrkan.

2 §
 

En vuxen person som upptas som medlem i kyrkan skall ha genomgått skriftskola. Undervisningsplanen för vuxenskriftskola utarbetas tillsammans med den som skall meddelas undervisning med tillämpning av den plan för konfirmandarbetet som godkänts av biskopsmötet och den skall omfatta minst 20 timmar.

3 §
 

Av vägande skäl kan avvikelse göras från undervisningsmängden enligt 1–2 §.

________
 

Detta beslut träder i kraft den 15 september 2004.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av den 15 februari 1994 om den undervisning som i vissa fall skall ges dem som ansluter sig till kyrkan (kyrkans författningssamling nr 63).

 

 

Redigerad