Hyppää sisältöön

Nr 91 Biskopsmötets beslut om examina som krävs för en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral

Givet i Helsingfors den 12 februari 2003
 

_______
 

 

Biskopsmötet har med stöd av 2 kap. 3 § 2 mom. kyrkolagen och 6 kap. 51 § kyrkoordningen fattat beslutet som följer:

1 §
 

Behörighetskrav för en tjänst som familjerådgivare och som chef för en familjerådgivningscentral är en högre högskoleexamen som är lämplig för tjänsten.

2 §
 

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 2003. En familjerådgivare och en chef för en familjerådgivningscentral som utsetts till en tjänst innan detta beslut träder i kraft bibehåller behörighet för sin tjänst även om han eller hon inte uppfyller behörighetskraven enligt detta beslut.

 

Redigerad