Hyppää sisältöön

Nr 88 Biskopsmötets beslut om intyg som fordras av den som ansöker om prästvigning eller lektorsrättigheter

Givet i Helsingfors den 11 februari 2003

 

_______

 

Upphävts fr.o.m. 11.9.2013 genom biskopsmötets beslut 11.9.2013/113.
 

_______

 

Biskopsmötet har med stöd av 5 kap. 2 § 2 mom. och 6 kap. 35 § 1 mom. kyrkoordningen fattat beslutet som följer:

1 §
 

Till ansökan om prästvigning eller lektorsrättigheter skall fogas:

1. ämbetsbevis av vilket framgår att den sökande är döpt och konfirmerad,

2. betyg över teologisk examen vid ett universitet, av vilket framgår att den sökande fyller de behörighetsvillkor som biskopsmötet godkänt för prästämbetet eller en lektorstjänst,

3. läkarintyg av vilket framgår att den sökande vad hälsotillståndet beträffar är förmögen att förvalta prästämbetet eller att sköta en lektorstjänst samt

4. intyg över att den sökande har genomgått anlagsprövning.

2 §
 

Detta beslut träder i kraft den 1 augusti 2003.

Intyg över anlagsprövning fordras efter 1.1.2005 av dem som deltar i prästvigning eller ansöker om lektorsrättigheter.

Genom detta beslut upphävs biskopsmötets beslut av 15.9.1993 om intyg som fordras för prästvigning och av den som ansöker om lektorsrättigheter (kyrkans författningssamling nr 61).

 

Redigerad